Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2208
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036775
Giới thiệu sách mới ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 572

Giới thiệu sách mới ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ ba, 14.01.2020 02:15

Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC-HC-TT-TL
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với dân tộc và nhân dân. Những thắng lợi, những thành tựu mà cách mạng Việt Nam đạt được trong gần 90 năm qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân suy tôn là người lãnh đạo của mình, bởi nhân dân thấy rõ chỉ có Đảng mới có khả năng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Mục đích, lý tưởng phấn đấu của Đảng cũng là mục đích, nguyện vọng của nhân dân.

Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được xác lập trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của đất nước, mà còn được ghi nhận nhất quán trong các Hiến pháp Việt Nam (trong Lời nói đầu Hiến pháp năm 1959, trong Điều 4 của Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013). Như vậy, từ khi thành lập cho đến khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được Nhà nước và cả xã hội thừa nhận, tôn vinh. Việc Hiến pháp năm 2013 (khoản 2, Điều 4) lần đầu tiên quy định: “Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” thể hiện sự cam kết của Đảng trước nhân dân, tinh thần trách nhiệm cao của Đảng, sự dũng cảm chính trị, dám chịu trách nhiệm của Đảng, đồng thời cũng thể hiện đòi hỏi của nhân dân đối với Đảng trong việc đề ra và tổ chức thực hiện những quyết định quan trọng liên quan đến sự phát  triển của đất nước. Có thể khẳng định rằng, một trong những nội dung khoản 2, Điều 4 của Hiến pháp năm 2013 là hoàn toàn mới trong lịch sử Lập hiến của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết trên, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay” cuốn sách xuất bản tháng 12 năm 2019 .

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới KẾT HỢP “PHÁP TRỊ” VÀ “ĐỨC TRỊ” TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LIÊM CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CÔNG VỤ
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN MIỆNG
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2025
Giới thiệu sách mới VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÍCH BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Giới thiệu sách mới: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ
Giới thiệu sách mới: NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030
Giới thiệu sách mới: NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Giới thiệu sách mới: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VỚI PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất