Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2143
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529708
Giới thiệu sách mới: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM (1930 - 2020) NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG
9 10 480

Giới thiệu sách mới: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM (1930 - 2020) NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG

Thứ sáu, 16.10.2020 08:52

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước. Với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó keo sơn với nhân dân; Đảng là ngọn cờ tập hợp lực lượng toàn dân tộc phấn đấu vì sự sống còn của dân tộc, vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

     Trong 90 năm qua (1930 - 2020), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; giữ vững, phát huy vai trò tiên phong và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tế đất nước, đặc điểm mới của thời đại. Cùng với sự vận động không ngừng của lịch sử, Đảng đã từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước.

     Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/2/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản tháng 3 năm 2020 cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (19302020) Những chặng đường lịch sử vẻ vang” để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong chín thập niên qua.

     Nội dung cuốn sách bao gồm 06 chương:

    Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

     Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

    Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà (1954 - 1975)

     Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975 - 1986)

     Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng (1986 - 1996)

     Chương VI: Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1996 - 2020)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới NGUYỄN HỮU THỌ TIỂU SỬ
Giới thiệu sách mới CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
Giới thiệu sách mới VÕ CHÍ CÔNG TIỂU SỬ
Giới thiệu sách mới ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới KẾT HỢP “PHÁP TRỊ” VÀ “ĐỨC TRỊ” TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LIÊM CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CÔNG VỤ
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Giới thiệu sách mới: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN MIỆNG
Giới thiệu sách mới: NÂNG CAO KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2025
Giới thiệu sách mới VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRÍCH BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất