Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  942
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812240
Giới thiệu sách mới: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 - 1946 (VĂN KIỆN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC)
9 10 490

Giới thiệu sách mới: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 - 1946 (VĂN KIỆN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC)

Thứ sáu, 04.12.2020 10:09

CN. Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến hàng nghìn năm, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, trở thành chủ thể trong quan hệ quốc tế với tư cách và vị thế của một quốc gia - dân tộc độc lập, có chủ quyền.

     Sau khi ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo. Dưới danh nghĩa quân đồng minh vào làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật, ở miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra), 20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta, theo sau là các đảng phái phản động hòng lật đổ chính quyền cách mạng; ở miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào), quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho thực dân Pháp chống phá cách mạng. Thêm vào đó, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tài chính kiệt quệ: nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề; lũ lụt, hạn hán, thiên tai, mất mùa diễn ra liên miên gây nhiều thiệt hại; nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp; các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi sản xuất; hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; ngân sách nhà nước trống rỗng. Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ, tệ nạn xã hội tràn lan… Giặc ngoài thù trong, khó khăn chồng chất đang đặt chính quyền cách mạng trước thử thách “ngàn cân treo sợi tóc”. Vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập vừa giành được của dân tộc đứng trước nguy cơ mất còn. Trước bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra để xây dựng và củng cố chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng là hết sức nặng nề.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng mặc dù còn non trẻ nhưng đã thể hiện rõ bản chất tiến bộ của một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Quá trình xây dựng, củng cố vững chắc chính quyền cách mạng từ Trung ương tới địa phương và cơ sở được tiến hành đồng thời với nhiệm vụ kháng chiến chống xâm lược, trấn áp các thế lực phản cách mạng và chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân. Hàng loạt các sắc lệnh được ban hành, các cuộc họp của Hội đồng Chính phủ liên tục triển khai, kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn để đối phó với thù trong, giặc ngoài, từng bước tháo gỡ khó khăn, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là tất yếu - duy nhất, đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

     Nhằm góp phần làm rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc giao thời lịch sử với muôn vàn khó khăn, thử thách, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ mới - cơ sở góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong những năm tiếp theo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước xuất bản cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước)”, tháng 8 năm 2020.

     Nội dung cuốn sách gồm 04 phần:

     Phần 1: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

     Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

     Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

     Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN QUA MÔ HÌNH MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC CƯỜNG QUỐC BIỂN CỦA TRUNG QUỐC
Giới thiệu sách mới: QUỐC GIA VÀ SIÊU QUỐC GIA
Giới thiệu sách mới: CHUẨN BỊ THẬT TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Giới thiệu sách mới: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM (1930 - 2020) NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG
Giới thiệu sách mới NGUYỄN HỮU THỌ TIỂU SỬ
Giới thiệu sách mới CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
Giới thiệu sách mới VÕ CHÍ CÔNG TIỂU SỬ
Giới thiệu sách mới ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới KẾT HỢP “PHÁP TRỊ” VÀ “ĐỨC TRỊ” TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LIÊM CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất