Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  14
Hôm nay :  12040
Hôm qua :  16672
Lượt truy cập : 3340178
Giới thiệu sách mới: BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
9 10 776

Giới thiệu sách mới: BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ hai, 28.03.2022 07:37

Nông Thị Hồng Nhung
Phòng TC, HC, TT, TL
Bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1 (1930 - 9/1945).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 2 (9/1945 - 7/1954).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 3 (8/1954 - 1964).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 4 (1965 - 4/1975).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 5 (5/1975 - 11/1986).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 6 (12/1986 - 2000).

- Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 7 (2001 - 2010).

Bộ sách tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu, phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, từ khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến năm 2010.

Đây là bộ sách có quy mô lớn, được biên soạn công phu, nghiêm túc của tập thể tác giả với gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành, cung cấp những thông tin, tư liệu hết sức chân thực, toàn diện, khách quan về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sự kiện được lựa chọn trong bộ sách, một mặt kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, mặt khác tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng, nhờ đó tái hiện cụ thể hơn quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với những sự kiện phản ánh Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, bộ sách “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bộ sách có số trang: Tập 1: 608; Tập 2: 758; Tập 3: 664; Tập 4: 622; Tập 5: 702; Tập 6: 634; Tập 7: 630.

Trân trọng giới thiệu tới cán bộ, giảng viên, nhân viên  và học viên nhà trường!

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giới thiệu sách mới: NIỀM TIN YÊU CỦA NHÂN DÂN TRONG NƯỚC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ DÀNH CHO TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG HỆ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Giới thiệu sách mới: THUYẾT ÂM MƯU VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY CHÍNH TRỊ HỌC VỀ THÔNG TIN SAI LỆCH
Giới thiệu sách mới: MỘT SỐ LUẬN CỨ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Tập 2)
Giới thiệu sách mới: XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Giới thiệu sách mới: ẢNH HƯỞNG CỦA “TƯ DUY NHIỆM KỲ” TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Giới thiệu sách mới: TOÀN ĐẢNG TOÀN DÂN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA NGÀY CÀNG PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Giới thiệu sách mới! CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
LÊ ĐỨC THỌ - TIỂU SỬ
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC PHÒNG, CHỐNG CĂN BỆNH QUAN LIÊU, XA DÂN, COI THƯỜNG QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất