Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2685
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266500
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên
9 10 710

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên

Thứ năm, 12.01.2023 08:41
Ngày 23/11/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TƯ về tăng cường công tác phát triển đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Trường Chính trị đã nghiêm túc triển khai, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

     1. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 26/12/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác phát triển đảng viên.

     Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

     Nhận thức đầy đủ công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trường, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; chỉ tiêu năm 2023 Đảng bộ nhà trường phấn đấu có ít nhất 01 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

     2. Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu để trở thành đảng viên.  

     3. Các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng tích cực tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường công tác phát triển đảng viên đến học viên, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác phát triển đảng viên trong tỉnh, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

     Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên, nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng; tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò cấp ủy, vai trò các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong việc tạo nguồn, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ nhà trường vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 

ThS. Đỗ Quỳnh Phương

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh
QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2022)
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất