Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682059
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
9 10 161

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ tư, 16.11.2022 02:36

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Cách đây 65 năm, trước yêu cầu đòi hỏi của cách mạng và thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc mở Trường Đảng để tào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ trong tỉnh. Ngày 01/8/1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh.

          Địa điểm đầu tiên của trường là Hội trường Khối Dân chính trong khuôn viên Tỉnh ủy, nay thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Khi mới thành lập trường chưa có các khoa chuyên môn mà chỉ có các bộ phận chuyên môn được hình thành theo chương trình, nội dung huấn luyện. Các lớp mở theo quyết định của Tỉnh ủy. Do đặc thù kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở nên mỗi quý, trường chỉ mở 01 lớp, số lượng 70 đến 100 học viên, chủ yếu là cán bộ cấp ủy xã. Thời gian học tập trung tại trường từ 20 ngày đến 01 tháng. Từ ngày thành lập đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ năm 1959, Trường Đảng tỉnh đã mở được 09 lớp đào tạo, huấn luyện với số lượng gần 800 cán bộ trong toàn tỉnh. Thành tích mở lớp của nhà trường giai đoạn 1957 - 1959 đã góp phần quan trọng nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng và trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ cấp ủy xã và cán bộ hợp tác xã, một số cán bộ các ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện. Chính vì vậy, sự nghiệp xây dựng, khôi phục, phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương sau chiến tranh ở tỉnh Phú Thọ có bước phát triển khá vững chắc, toàn diện, được Trung ương Đảng, Chính phủ khen thưởng, đánh giá cao.

          Theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua từng thời kỳ lịch sử, trường Đảng tỉnh giai đoạn 1961 - 1967, hoạt động theo sự phân cấp của Trung ương, và nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao; Nhiệm vụ chính trị của nhà trường vẫn là tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đặc biệt, chú ý bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý Hợp tác xã nông nghiệp và đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… Từ việc đào tạo cán bộ chủ yếu theo chương trình cơ sở (từ 02 đến 03 tháng), tiến tới chương trình sơ cấp 06 tháng, đến chương trình trung cấp không hoàn chỉnh (dưới 01 năm), nhằm trang bị cho học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã và cán bộ các phòng, ban cấp huyện một số vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; về Quản lý kinh tế; Xây dựng Đảng và đường lối chống Mỹ cứu nước. Trường liên tục hoàn thành kế hoạch đào tạo, huấn luyện cán bộ do Tỉnh ủy giao, đảm bảo cả số lượng, chất lượng. Đây là một quyết tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ.

          Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 4 năm 1968, Trường Đảng tỉnh Phú Thọ và Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phúc được hợp nhất lại thành Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phú. Đến tháng 6 năm 1969, trường chuyển về tiếp quản khu Tỉnh ủy Phú Thọ (cũ), nay thuộc phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Nhà trường đã chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp xã, cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể cấp huyện. Thời kỳ này nhà trường có khoa Triết học và khoa Quản lý kinh tế chia theo 03 nhóm ngành: Quản lý kinh tế công nghiệp, Quản lý kinh tế tài mậu, Quản lý kinh tế nông nghiệp. Chiêu sinh mở lớp theo các nhóm ngành trên. Mỗi lớp học 04 tháng, có từ 40 đến 50 học viên, chất lượng đào tạo của các lớp trên đều đạt kết quả tốt.

          Từ năm 1976 đến năm 1992, trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được bổ sung, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Thông qua kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh đã khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, không  dao động trước mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh mới. Chặng đường xây dựng và phát triển từ 1975 đến 1992, dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, song trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phú luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, sức mạnh, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường đã mở được 192 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 19.283 lượt học viên (theo báo cáo tổng kết hàng năm của Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phú). Đặc biệt, trường đã mở khóa đào tạo giảng viên cho Trường Đảng cấp huyện, thời gian học tập 02 năm, số lượng 78 đồng chí, đây là nguồn lực quan trọng cho các Trường Đảng cấp huyện (Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay). Đồng thời, nhà trường còn cung cấp cho tỉnh đội ngũ báo cáo viên có năng lực chuyển tải các chuyên đề, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Ghi nhận thành tích của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú đã tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 1987, Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phú vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

          Năm 1992, Thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-UB, ngày 04/11/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú về việc “Hợp nhất các trường: Trường Đảng tỉnh, Trường Hành chính tỉnh, Trường Đoàn Thanh niên tỉnh lấy tên là: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh” trực thuộc Tỉnh ủy -  Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 19/11/1992, tại Trường Đảng tỉnh Vĩnh Phú, đã tổ chức Lễ ra mắt Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phú và chính thức đi vào hoạt động. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, là đơn vị sự nghiệp giáo dục chuyên nghiệp, chịu sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ đào tạo; đồng thời trường thực hiện sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Nguyễn Ái Quốc, Học viện Hành chính quốc gia. Sau 29 năm hợp nhất tỉnh Vĩnh Phú, trường mang nhiều tên gọi khác nhau: như Trường Đảng tỉnh; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh; Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phú và phải di chuyển địa điểm nhiều lần, song trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh.

          Cuối năm 1997, tỉnh Phú Thọ được tái lập sau 30 năm hợp nhất với tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh Phú Thọ và tiếp tục chặng đường xây dựng phát triển trong thời kỳ mới. Thời kỳ này, nhà trường bắt đầu triển khai nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia ban hành. Từ việc xác định đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên đến việc xây dựng, thực hiện quy hoạch cán bộ sát thực tế, nên giai đoạn 1997 - 2022, Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có phẩm chất và năng lực, tận tụy, trách nhiệm, tự giác, tự trọng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hằng năm, nhà trường đều cử giảng viên dự các lớp tập huấn cập nhật kiến thức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Bộ Nội vụ triệu tập để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy; tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế trong tỉnh theo các chuyên đề phù hợp với chuyên môn giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố, giúp đội ngũ cán bộ quản lý các khoa, phòng, giảng viên được tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn giảng dạy. Tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên làm công tác quản lý khoa, phòng và Ban Giám hiệu được đi nghiên cứu thực tế ở nước ngoài theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia và Bộ Nội vụ ở các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Phần Lan, Nga, Trung Quốc, Singapore, Lào, Thái Lan, Malaixia, Hàn Quốc..., góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và quản lý của nhà trường.

          Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ được sắp xếp, kiện toàn theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư. Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy Việt Trì và nhà trường. Thực hiện Quyết định của ban Thường vụ Tỉnh uỷ  ngày 01/12/2021 đã tiếp nhận 05 cán bộ, giảng viên của Trung tâm chính trị thành phố Việt Trì về Trường Chính trị tỉnh giúp cho trường có thêm nguồn nhân lực, góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và thành phố trong thời gian tới bảo đảm chuyên môn hóa, đúng người, đúng việc.

          Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã có những cống hiến xứng đáng cho việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Phú Thọ, thực sự là công cụ tổ chức để thực hiện đường lối, nhiệm vụ công tác cán bộ của Đảng, của chính quyền và của các tổ chức quần chúng. Dù tồn tại dưới những mô hình tổ chức khác nhau, quy mô lớn hay nhỏ, chia ra nhiều trường, nhiều phân hiệu hay sát nhập thành một trường thống nhất; với nhiều loại hình chương trình và nhiều hình thức đào tạo khác nhau, nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, trường đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng giai đoạn cách mạng. Đã có hàng chục vạn cán bộ được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng qua Trường Chính trị tỉnh. Từ những học viên lớp huấn luyện đầu tiên cho đến nay, nhiều cán bộ kế tiếp nhau đã cống hiến, trưởng thành. Rất nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cơ sở, huyện, tỉnh và ở Trung ương.

          Phát huy truyền thống của các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có những đổi mới quan trọng theo hướng điều chỉnh quy mô đào tạo; tăng cường bồi dưỡng theo chức danh; đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng; thử nghiệm những cải tiến trong quản lý đào tạo. Từ năm học 2020 - 2021, quy mô đào tạo được điều chỉnh theo hướng giảm dần về số lượng để tập trung nâng cao chất lượng, từng bước cân đối hợp lý tỷ lệ giữa đào tạo chính quy và đào tạo tại chức.

          Nội dung giảng dạy được thực hiện phù hợp với tình hình mới, định hướng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; triển khai thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị mới theo quyết định số 292/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

          Giai đoạn 2017 - 2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trên 25.000 học viên. Bên cạnh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình xác định, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành các chương trình bồi dưỡng; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều loại hình bồi dưỡng khác nhau phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn 2015 - 2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu đạt loại xuất sắc 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; được công nhận 02 sáng kiến cấp cơ sở. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai thực hiện và nghiệm thu giai đoạn 2017 - 2022 là 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Chất lượng nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, cung cấp luận cứ khoa học cho chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... của địa phương. Giai đoạn 2021 - 2023, Trường Chính trị tỉnh đang triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với đề tài “Nghiên cứu biên soạn tập Tài liệu bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”, là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong tình hình mới.

          Bên cạnh đó, việc biên soạn các giáo trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục xây dựng, xây dựng và hoàn thiện.Trường đã quan tâm tổ chức quán triệt nghiêm túc và tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổ chức các Hội thảo khoa học. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các bài viết nghiên cứu trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến kinh nghiệm được triển khai theo đúng kế hoạch, hiệu quả và được giới thiệu, đăng tải lên Website và Bản tin Thông tin và lý luận nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức cho các giảng viên đi nghiên cứu thực tế từ 5 - 10 ngày tại một số trường chính trị trong cả nước; tại các huyện, xã trong tỉnh nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ giảng dạy. Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra cho công cuộc đổi mới đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.

          Đội ngũ cán bộ, giảng viên được bổ sung số lượng, trẻ hoá và được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, bộ máy nhà trường có 03 khoa, 02 phòng, với 70 cán bộ, viên chức, người lao động. Đội ngũ giảng viên có 42 người, trong đó có 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 38 có trình độ thạc sĩ, 09 giảng viên đang theo học lớp bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

          Cơ sở vật chất, hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập, ngày càng được cải thiện. Từ việc tiếp nhận hệ thống nhà cấp 4 đến nay trường đã có hệ thống nhà cao tầng với sức chứa từ 400 đến 500 học viên nội trú, hệ thống lớp học phục vụ cho gần 1000 học viên với các phương tiện dạy học hiện đại. Môi trường cảnh quan, điều kiện, phương tiện giảng dạy, học tập, làm việc, ăn, ở, sinh hoạt nói riêng, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, viên chức, học viên nói chung không ngừng được cải thiện, an ninh, trật tự trong nhà trường được đảm bảo.

          Công tác xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị trong nhà trường được quan tâm. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ trường luôn được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, hoạt động tích cực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị trong các hoạt động của nhà trường, hằng năm được công nhận là tổ chức vững mạnh xuất sắc.    

          Với truyền thống lịch sử 65 năm, với những thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, trường đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: năm 1987, Trường Đảng tỉnh đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2000, Trường Chính trị tỉnh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai), được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng thưởng Kỷ niệm chương Hùng Vương. Năm 2007, nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm học 2010 - 2011, 2014 - 2015 nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012 - 2017, đạt thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019) góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng tập thể là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020... Nhà trường được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc... Đây là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, cấp trên đã ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực và cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà trường.

          Những truyền thống tốt đẹp của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ mà các thế hệ cán bộ, giảng viên đã tạo dựng lên, là những giá trị tinh thần tốt đẹp thế hệ hôm nay sẽ giữ gìn, tiếp tục kế thừa và phát triển trong thời kỳ mới, để hoàn thành sứ mạng vinh quang là đào tạo cán bộ có chất lượng cao cho hệ thống chính trị của tỉnh nhà. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tiếp nối và phát huy những truyền thống vẻ vang 65 năm qua, trong thời gian tới Trường cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

          Một là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với rèn luyện phương pháp kỹ năng làm việc và cách thức giải quyết vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống; gắn nâng cao trình độ năng lực với rèn luyện phẩm chất đạo đức; phát huy cao tính chủ động, sáng tạo của người học. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều kiện đặc thù của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ của tỉnh.

          Hai là: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng khả thi, tính thiết thực, hiệu quả. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi những người làm công tác lý luận, trong đó có đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị phải không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để kịp thời giải đáp những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn sinh động của thế giới, đất nước và tỉnh nhà, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Phấn đấu để nhà trường trở thành một đơn vị có vị trí quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh nhà, xứng đáng với vị trí, tiềm năng của Trường Chính trị.

          Ba là: Không ngừng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhà trường và tạo nguồn cung cấp cán bộ cho tỉnh. Cán bộ, giảng viên Nhà trường phải là những người gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác, có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bám sát thực tiễn, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu “vững vàng về lý luận, nhuần nhuyễn về phương pháp, sâu sát về thực tiễn, truyền tải khoa học hiện đại”... xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận lý luận, tư tưởng của Đảng.

          Bốn là: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng đồng bộ và hiện đại nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường. Tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên.

          Năm là: Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo về chuyên môn và sự phối hợp với các học viện; sự giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các trung tâm chính trị cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất, thi đua xây dựng nhà trường ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

          Nhìn lại chặng đường lịch sử 65 năm qua, từ những lớp huấn luyện đầu tiên, trải qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến ngày hôm nay, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ngày càng trưởng thành vượt bậc và luôn gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Đất Tổ anh hùng. Những thành tựu và giá trị đó được lớp lớp cán bộ góp sức xây dựng lên, mỗi cán bộ, viên chức và học viên hiện nay có thêm niềm tin, phấn khởi, tự hào về những nền tảng được tạo dựng hơn 06 thập kỷ qua đang tạo tiền đề cho Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có thế và lực mới để phát huy cơ hội, đẩy lùi khó khăn, thách thức, để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển theo chiều sâu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và cấp trên đã trao tặng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CẬP NHẬT NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất