Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2115
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681968
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 501

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Chủ nhật, 04.07.2021 09:10

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 7 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tuyên truyền về Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong việc sử dụng hàng Việt Nam; đồng thời tiếp tục xác định “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tăng cường các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

         2. Tuyên truyền về kết quả thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp theo thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương; góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các huyện, thị thành và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

        3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường Quy định số 11-QĐi/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về trường chính trị chuẩn.

         4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và các tầng lớp nhân dân ý thức tự giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh; đề cao, tôn vinh vai trò của lực lượng tuyến đầu của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, đóng góp “Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19”; nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của việc tiêm vaccine và sự nỗ lực của ngành Y tế nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người dân khi tham gia chương trình tiêm chủng, qua đó tạo sự an tâm, tin tưởng khi người dân tiêm vaccine phòng COVD-19. Thông tin tuyên truyền đến các đổi tượng học viên để qua đó tuyên truyền tới người dân, nhất là lao động khu vực phi chính thức và nông dân nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan tọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các địa phương cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tham gia và được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

         5. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Quán triệt phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và học viên để tích cực tham gia cuộc thi.

         6. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7 năm 2021:Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021); Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) nhằm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước; tuyên truyền các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa’, những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự chia sẻ của người dân đối với những cống hiến to lớn, nhưng hy sinh mất mát của các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; các tấm gương lao động tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, cũng như truyền thống của công nhân, viên chức, lao động trên quê hương Đất Tổ. Kỷ niệm 24 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2021); 34 năm Ngày Dân số Thế giới (11/7/1987 - 11/72021; Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021).

        Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 7 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐỊNH HƯỚNG VỀ THỰC HIỆN VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
QUAN ĐIỂM VỀ ĐỘNG LỰC VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
BÀI HỌC LẤY DÂN LÀM GỐC VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất