Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2030
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274967
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 268

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ tư, 02.06.2021 10:22

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 6 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của trường. Nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Tập trung tuyên truyền việc các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Tuyên truyền về Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên.

         2. Tuyên truyền về kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phạm vi cả nước. Trong đó tập trung tuyên truyền về thành công của quá trình chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức bầu cử, diễn ra an toàn và bảo đảm các biện pháp phòng dịch COVID-19; tuyên truyền về kết quả bầu cử, giới thiệu danh sách những người trúng cử, sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.

         3. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, học viên và người dân về việc phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ, các Công điện số 540, 541, 570 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư số 81, 82, 89 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghiêm yêu cầu “5 K” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên cac phương tiện giao thông công cộng; thông tin tuyên truyền một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ về quá trình tiêm vắc - xin phòng COVID-19 ở các địa phương, đơn vị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021; Kế hoạch số 1568/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Kế hoạch tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2022”.

         4. Tuyên truyền những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm năm 2021 của cả nước; nhất là của tỉnh Phú Thọ về: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại, vận tải, xuất nhập khẩu… trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân; chính sách an sinh xã hội, các hoạt động ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng chống dịch COVID-19.

         5. Tiếp tục tuyên tuyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

          6. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 6 năm 2021: Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2021); Kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 6 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất