Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1942
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274879
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 345

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 06.05.2021 14:42

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 5 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

        1. Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên các lớp, theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương: Nhằm góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, theo Đề cương tuyên truyền tại Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

         2. Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền ứng cử của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; việc tổ chức và kết quả của các hội nghị hiệp thương ở các cấp. Tuyên truyền về các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/5/2021). Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 - 2021, với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, nhân sự chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội, Chính phủ; quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

         3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, học viên và người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền về Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc - xin phòng COVID-19; Quyết định số1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếphê duyệt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch số 1568/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Kế hoạch tiêm chủng vắc - xin  phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2022”; Văn bản số 1651/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 195-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 01/CĐ-CT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động đông người. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5 K” của Bộ Y tế; hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

         4. Tuyên truyền những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội Quý I và đầu Quý II năm 2021 của cả nước và của tỉnh Phú Thọ: Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; tuyên truyền về thực hiện sự chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành, hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp: Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

         5. Tiếp tục tuyên tuyền kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tuyên truyền về các các tấm gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

         6. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 5 năm 2021:Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); Kỷ niệm 203 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021); Kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021); đặc biệt tập trung tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) gắn với “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2021).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 5 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất