Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  12
Hôm nay :  4439
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166928
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 589

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ ba, 01.12.2020 03:55

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh; Lãnh đạo nhà trường đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 12/2020; tập trung nghiên cứu, tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với tuyên truyền về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là đối với học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh: về phương hướng, mục tiêu, 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 08 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         2. Tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động góp ý của các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thông tin tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong Dự thảo các văn kiện và ý kiến đóng góp xác đáng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền các hoạt động hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền về nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội (khóa XIV), về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương tỉnh Phú Thọ.

        3. Tuyên truyền về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan (12/11 - 15/11/2020) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội; trong đó nhấn mạnh: Năm 2020 phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa duy trì các nỗ lực để xây dựng Cộng đồng khu vực, vừa ứng phó với đại dịch COVID - 19 và thúc đẩy phục hồi toàn diện kinh tế - xã hội. Hướng tới một Cộng đồng ASEAN giàu bản sắc, Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động quan trọng của Năm Chủ tịch ASEAN, một trong những hoạt động quan trọng nhất nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

        4. Tuyên truyền những nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giúp nhân dân các vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Chính phủ đã chủ động nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 64/2008/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý, làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia việc cứu trợ. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc tham gia hoạt động thiện nguyện, cứu trợ được diễn ra đúng quy định pháp luật; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

         5. Tiếp tục tuyên tuyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

        6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh: thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID - 19 trong tình hình mới theo tinh thần Công văn số 2363-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, Văn bản số 3477/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID - 19; nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan đối với dịch bệnh COVID - 19.

        7. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Biển Đảo Việt Nam; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng về bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về chính sách đối ngoại của Việt Nam và các biện pháp bảo vệ chủ quyền Biển Đảo một cách toàn diện, đồng bộ và vững chắc.

        8. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Khẳng định kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp. Tuyên truyền sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: tập trung xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc làm dở; những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

         9. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 12/2020: kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt nam (06/12/1989 - 06/12/2020); 74 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp(19/12/1946 - 19/12/2020); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); 76 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), 59 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2020), 48 năm Ngày Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2020).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 12 năm 2020: Cán bộ, đảng viên - giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI
CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất