Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  235
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192901
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 423

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 03/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ ba, 02.03.2021 13:59

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 03 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 03 năm 2021:

         1. Thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm về kết quả và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền về thành công và bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên các lớp và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Tuyên truyền thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID - 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

         2. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực cuộc cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.

         3. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; tiếp tục tuyên truyền  về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (03/1940 - 03/2021).

          4. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, học viên và người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19; Văn bản số 109-CV/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID - 19; các văn bản của UBND tỉnh và ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID - 19, đặc biệt là thực hiện khuyến cáo “5 K” của Bộ Y tế, Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID - 19 tại nơi công cộng. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với việc góp phần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, tuyệt đối không được chủ quan, nhất là trong tình hình phức tạp của dịch bệnh hiện nay.

        5. Tuyên tuyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

          6. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 03 năm 2021: Kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (03/1940 - 03/2021); Kỷ niệm 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 - 03/03/2021) và 62 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 - 03/03/2021); Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946 - 27/03/2021); Kỷ niệm 86 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Dân quân tự vệ (28/03/1935 - 28/03/2021).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 03 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
NỘI DUNG CƠ BẢN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI
CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất