Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2756
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266571
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 583

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ hai, 04.01.2021 15:06

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 01/2021, gắn với hoạt động chuyên môn giảng dạy. Định hướng tập trung tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với các nội dung trọng tâm:

         1. Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền về kết quả Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các phong trào thi đua yêu nước, về những gương điển hình, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo không khí thi đua, phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020.

         2. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tuyên truyền các Nghị quyết và nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ Mười một - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         3. Tiếp tục tuyên tuyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

         4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong tình hình mới; Tuyên truyền nội dung Văn bản số 2688/CV-BCĐ ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID - 19 của tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19; Văn bản số 5654/UBND-KGVX ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch COVID - 19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch; nhất là khi tham gia giao thông công cộng và tại các địa điểm công cộng; gắn trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân đối với việc góp phần hạn chế, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

           5. Tích cực tuyên truyền tới các đối tượng học viên và người dân về các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo: Nghị định đã bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Chỉ có doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Đặc biệt cần tuyên truyền cho người dân nhận thức và hiểu được thế nào là pháo hoa và cách được sử dụng pháo hoa an toàn, phù hợp, đúng quy định, tránh hiểu lầm dẫn đến việc người dân mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép. Người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bảo dảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó với sự cố và bảo vệ môi trường.

          6. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 01/2021: 75 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2021); Tuyên truyền kỷ niệm 61 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2021) và 61 năm ngày Bến Tre đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2021); Kỷ niệm 48 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/12/1973 - 27/12/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 01 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI
CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất