Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2370
Hôm qua :  1956
Lượt truy cập : 1626772
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 34

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ tư, 06.10.2021 13:51

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; căn cứ nhiệm vụ công tác chuyên môn và kế hoạch, lịch giảng dạy – học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đã quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 10 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy - học tập và tuyên truyền nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (tại các lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn). Tuyên truyền Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID – 19 (tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhà trường đang triển khai thực hiện). 

2. Tuyên truyền về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSPS) và một số nước Châu Âu; Tuyên truyền về chuyến thăm Cu Ba, Hoa Kỳ và dự Phiên họp cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nhấn mạnh những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động đối ngoại, nhất là vấn đề ngoại giao vaccine; thể hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta tại Đại hội XIII (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân), khẳng định vị thế của Việt Nam, đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về một đất nước Việt Nam đang có khát vọng và tầm nhìn hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển.

3. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, nhấn mạnh về các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. 

 4. Tuyên truyền Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo; Tuyên về sự nỗ lực của ngành Giáo dục, đội ngũ các nhà giáo và học sinh, sinh viên trong việc khắc phục khó khăn do tình hình dịch COVID – 19, đã linh hoạt tổ chức đa dạng các hình thức dạy và học để đảm bảo thực hiện đúng chương trình giáo dục đề ra; tập trung tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong điều kiện dạy và học hiện nay. Tuyên truyền các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đạo đức, văn hoá, kỹ năng sống; quan tâm đầu tư, hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo thực chất, thực học và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.  

5. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới, nhấn mạnh sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược vaccine nhằm đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh; tập trung tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi gia đình nắm bắt, hiểu rõ về cơ chế lây lan, cách phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay; nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc phương châm 5K + vaccine; ủng hộ. đóng góp vào Quỹ vaccine của Chính phủ, tham gia tích cực vào Chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID – 19. Tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong mùa dịch “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID – 19”.

6. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong hoạt động chuyên môn giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học. Trong các hoạt động chuyên môn cần nhấn mạnh nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng vủa Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị, liên quan tới sự tồn vong của chế độ. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng, tạo bước chuyển toàn diện đối với công tác hệ trọng bậc nhất của Đảng; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần củng cố niềm tin bền vững của nhân dân đối với Đảng. 

7. Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 10 năm 2021: Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 – 01/10/2021); Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021), ngày truyền thông Công tác Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2021), ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2021); Kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021), Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10//2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 – 29/10/2021).

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 10 năm 2021: Cán bộ, đảng viên – giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX
QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất