Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2694
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266509
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
9 10 539

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Thứ hai, 20.07.2020 08:28

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
(Bài phát biểu tham luận của ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025).

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện để lãnh đạo có hiệu quả, chất lượng mọi hoạt động của Nhà trường là mục tiêu mà Đảng bộ Trường Chính trị xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Năm 2014 Đảng bộ nhà trường đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị  ngay từ đầu nhiệm kỳ đã đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm tiếp theo. Vì vậy, từ năm 2014 đến năm 2018, với thành tích 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ nhà trường đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. 

 Có được kết quả đó, chính là Đảng bộ nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên, cấp ủy gương mẫu để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng ủy thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên thông qua nhiều hình thức giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc. Đồng thời quán triệt cán bộ, giảng viên nghiên cứu sâu các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới để giảng dạy, truyền đạt, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

Với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo hàng năm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ được giao, loại hình lớp được mở rộng, chất lượng các chương trình được nâng lên, cập nhật và thiết thực. Hiện nay, Đảng bộ Nhà trường có 36/39 đảng viên là giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 50% lực lượng giảng viên là giảng viên chính; 10 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi và xuất sắc cấp toàn quốc; 100% giảng viên giảng dạy đạt khá, giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ, Đảng bộ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể; duy trì nề nếp chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; tham gia tích cực, có kết quả cao các hoạt động của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Chi bộ khoa Xây dựng Đảng cũng vinh dự được nhận Bằng khen 05 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được những kết quả trên, trước tiên phải nói tới đó là: Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị đã bám sát chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cụ thể hóa, triển khai sớm, có chất lượng trong Đảng bộ Nhà trường. Đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong nhiều hoạt động mà Đảng ủy khối triển khai (Làm điểm về thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; điểm sáng về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức; tham gia đạt thành tích cao trong các Hội thi, Hội thao của Đảng ủy khối tổ chức như: Giải Nhất Hội thi Báo cáo viên Giỏi cấp Tỉnh, Giải Nhất Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, các giải cao trong thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ …) 

Thứ hai, Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; sự phân công phối hợp chặt chẽ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, phát huy sự gương mẫu của đảng viên trước quần chúng, của cấp ủy trước đảng viên, của người đứng đầu cấp ủy trước tập thể Ban Chấp hành. Luôn chủ động, khẩn trương, hiệu quả trong mọi công việc, cụ thể là: Trong lãnh đạo điều hành, từng đồng chí trong Đảng ủy  luôn lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm khắc. Trong thực hiện nhiệm vụ của mình mỗi đồng chí Đảng ủy viên luôn xác định chất lượng chuyên môn là hàng đầu, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, lời nói đi đôi với việc làm; có thái độ khách quan, trung thực công tâm, trong sáng và ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Trong giảng dạy, luôn thực sự tâm huyết, gắn bó với nghề, tự tôn tự trọng trong nghề nghiệp, được học viên đánh giá cao.

Thứ ba, Tập trung chỉ đạo tốt, toàn diện hoạt động của các Chi bộ trực thuộc. Thực hiện lời dạy của Bác “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng chi bộ nề nếp, hiệu quả. Phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, sinh hoạt đảng tại chi bộ và có trách nhiệm trực tiếp định hướng, chỉ đạo mọi hoạt động của chi bộ. Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung, quy trình; đảm bảo tính Đảng, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đặc biệt, Chi bộ đã tập trung làm tốt khâu chuẩn bị và điều hành thảo luận, phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, hướng tới mục tiêu là phát huy tối đa trí tuệ tập thể, nêu cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy viên và đảng viên trong tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện cho hiệu quả, kịp thời. 

Thứ tư, Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, thực hành quy định ứng xử về văn hóa Trường Đảng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Với đặc thù là môi trường trường Đảng - trường chính trị, mỗi đảng viên của Đảng bộ Nhà trường luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững và trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải hiểu sâu, nắm chắc, cập nhật chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách mới để vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị, kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, chống đối của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính vì vậy, đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu về năng lực chuyên môn, năng lực công tác Đảng – Đoàn thể;giảng viên dạy giỏi cấp Toàn quốc; đạt giải cao trong các cuộc thi do Tỉnh, Trung ương tổ chức.

Thứ năm, Đảng bộ Nhà trường đã không ngừng phát huy dân chủ gắn với siết chặt kỷ cương, nề nếp, nội quy trường học. Phát huy vai trò công tác kiểm tra và tự kiểm tra; thường xuyên kiểm tra, giám sát, uốn nắn, nhắc nhở thông qua kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, cấp ủy luôn quan tâm lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của đảng viên, quần chúng. Phát huy hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, coi thi đua khen thưởng là công cụ quản lý, động viên khen thưởng và phê bình, góp ý kịp thời. Tăng cường giao việc, chỉ đạo hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường  hoạt động sôi nổi, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Xây dựng Đảng bộ nhà trường dân chủ, đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Vì vậy, không khí làm việc trong toàn trường khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và thân thiện.

Trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy trường tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc và của đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, các khoa, phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới. Mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn ở khu vực và trong cả nước, đã và đang trở thành động lực quan trọng cho toàn thể đảng viên cán bộ, giảng viên nhà trường tự hào về truyền thống, trách nhiệm với hiện tại, vững tin vào tương lai tươi sáng, chung sức đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới trên quê hương Đất Tổ, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết Đảng bộ  khối, Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
PHÚ THỌ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CÁC VÙNG BIỂN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN THEO QUY ĐỊNH CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982
CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, BỔ SUNG VÀO NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất