Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  274
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192940
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
9 10 512

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 29.07.2020 03:15
Thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn thế giới cũng như trong nước... 

Cùng với cả nước, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhất là các biện pháp phòng, chống đại dịch không để bùng phát trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; do đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

- Kinh tế vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, đạt mức tăng trưởng dương; tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 1,24%.

- Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo theo hướng sản xuất bền vững gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 3,62% (cùng kỳ đạt 3,6%), đóng góp vào tăng trưởng chung của tổng sản phẩm trong tỉnh. 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước 6 tháng giảm 1,6% so cùng kỳ năm trước (5 tháng giảm 5,62%); Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,1% (5 tháng đầu năm giảm 6,09%), khai khoáng giảm 2,6% (5 tháng giảm 5,45%); một số ngành công nghiệp thiết yếu đều tăng, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 8,7%, ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 5%.

- Khu vực dịch vụ tăng nhẹ, đạt 1,21%; hoạt động xuất khẩu tăng khá, giá trị xuất khẩu ước tăng 2,1 lần so với cùng kỳ. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.520,9 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, bằng 117,4% so với cùng kỳ. 

- Công tác quản lý đầu tư phát triển được triển khai tích cực; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 12.202 tỷ đồng. 

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai tích cực; năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh xếp vị trí thứ 26 trong cả nước và đứng thứ 3 của Khu vực miền núi phía Bắc; có 330 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký ước đạt trên 2.050 tỷ đồng. 

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 748 trường (đạt tỉ lệ 82%). 

- Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả rất quan trọng. Đến nay có 90,1% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 91%.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai tích cực. 

- Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông tiếp tục được đổi mới về nội dung, nâng cao về chất lượng. 

3. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp nắm tình hình và xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. 

- Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và các mục tiêu quan trọng, không để kích động gây rối, hình thành “điểm nóng”. Hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 208 xã (đạt 100% kế hoạch). 

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và  hoạt động đối ngoại 

- Công tác chỉ đạo đại hội các cấp: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội đối với 18 Đảng bộ  các huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc; thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tính đến nay, 4.929 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 100%; có 693/693 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, trong đó có 5 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đã tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ huyện Cẩm Khê và Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 18/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội”…

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung chỉ đạo tinh gọn bộ máy của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hệ thống chính trị. 

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã sớm xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 142 đảng viên và 611 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 77 đảng viên và 61 lượt tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật đối với 144 đảng viên. 

- Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở: Cấp ủy chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác dân vận. 

- Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp: Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của cấp ủy để tổ chức thực hiện ở địa phương; chất lượng công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được nâng lên; vai trò giám sát được tăng cường với nhiều chương trình cụ thể, thiết thực và ngày càng thực chất hơn.

- Hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp: Chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính các cấp theo tinh thần phục vụ. 

Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của tỉnh Phú Thọ xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (đạt 82,01 điểm; tăng 2 bậc so với năm 2018). Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đạt 85,89%, xếp thứ 25/63 tỉnh, tăng 28 bậc so với năm 2018. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả (giảm 52 xã), đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở 28/28 xã mới và đi vào hoạt động đảm bảo đúng quy định.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác nội chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến rõ rệt. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt Quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Hoạt động đối ngoại của tỉnh: Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các địa phương truyền thống của Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, các đối tác của Pháp, Italia, Ấn Độ. Tích cực thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế trong thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. 

Một số hình ảnh minh họa (Nguồn: http://baophutho.vn/)

C:\Users\Win\Downloads\kt1-1593484211.jpg

C:\Users\Win\Downloads\kt2-1593484222.jpg

C:\Users\Win\Downloads\kt3-1593484231.jpg

Nguyễn Việt Anh -Tổng hợp

Nguồn: Báo cáo số 508-BC/TU ngày 21/7/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THEO LỜI DẠY CỦA BÁC
PHÚ THỌ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
VẬN DỤNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CÁC VÙNG BIỂN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN THEO QUY ĐỊNH CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982
CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, BỔ SUNG VÀO NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LLCT-HC VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất