Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  25
Hôm nay :  10747
Hôm qua :  16672
Lượt truy cập : 3338885
KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 738

KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 09-QĐi/TW CỦA BAN BÍ THƯ, TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 28.12.2020 02:24

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Sau 02 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 28/3/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học:

   Năm 2019: Nhà trường thực hiện 62/53 lớp với 5610/4740 học viên; đạt 116,98% kế hoạch mở lớp, 118,35% kế hoạch về số học viên, trong đó:

     + Lớp chuyển tiếp: 24 lớp với 1.852 học viên.                                            

     + Lớp mở mới: 38 lớp với 3.758 học viên.

     Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh còn thực hiện giảng dạy toàn bộ chương trình lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019 cho tỉnh Yên Bái, với 100 học viên.

    Năm 2020: Nhà trường thực hiện 47/44 lớp với 4.309/3.937 học viên, đạt 106,8% kế hoạch về mở lớp,109,4% kế hoạch về số học viên, trong đó:

     + Số lớp chuyển tiếp: 25 lớp với 1.988 học viên.

     + Số lớp mở mới: 22 lớp với 2.321 học viên.

     Nhà trường còn giúp các ngành, địa phương thực hiện một số lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho kiểm tra viên ngành thuế, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức cấp xã, thị trấn của huyện Hạ Hòa, một số lớp Bồi dưỡng đảng viên mới tại các Trung tâm chính trị cấp huyện.

     Thực hiện tốt Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh): Từ khâu đăng ký, quyết định mở lớp, tuyển sinh, khai giảng, kế hoạch giảng dạy, học tập, đến việc tổ chức các kỳ thi hết môn, thi tốt nghiệp, hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp, tổ chức bế giảng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, ý thức trách nhiệm của giảng viên, học viên; đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên các lớp.

     Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 4874-QĐ/HVCTQG ngày 30/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh): Phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, tổ chức các lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả. Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế trong điều kiện cụ thể của năm 2020 (thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19) nhằm củng cố, bổ sung kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn cho người học.

     Công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2019 và 2020, nhà trường đã thực hiện 11 đề tài khoa học cấp trường (năm 2019: 06 đề tài, trong đó 01 đề tài được viết thành “Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn”; năm 2020: 05 đề tài và 01 sáng kiến kinh nghiệm. Các đề tài nghiệm thu đều đạt Xuất sắc, sáng kiến đạt loại B.

     Được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”; thực hiện trong năm 2021, 2022.

     Xuất bản 04 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Duy trì hiệu quả hoạt động trang Thông tin điện tử của nhà trường, các bài viết, bài nghiên cứu - trao đổi, các thông tin về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, công tác Đảng, đoàn thể được cập nhật thường xuyên, với 40- 50 tin, bài/tháng.

Tổ chức tốt hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trườngnăm học 2019 - 2020,làm cơ sở bình xét chiến sĩ thi đua cơ sở và chọn cử02giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.Tổ chức chogiảng viênđi nghiên cứu thực tế, dự giờ theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị khoa, phòng: Thực hiệnQuy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 69-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 22/5/2019 về việc bố trí số lượng lãnh đạo các khoa, phòng; Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 218-QĐ/TCT ngày 22/5/2019 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị khoa, phòng; hoạt động theo đơn vị mới từ ngày 01/6/2019, gồm 03 khoa chuyên môn (Khoa Lý luận cơ sở; khoa Nhà nước và pháp luật; khoa Xây dựng Đảng) và 02 phòng chức năng (Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu). Giảm được 02 đơn vị khoa, phòng.

     Về biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên  chức: Tính đến 01/12/2020, Trường Chính trị tỉnh có 58 biên chế (trong đó có 03 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68) và 08 nhân viên hợp đồng. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong biên chế:

     Về giới tính: nam: 18 người, chiếm 31,03%; nữ: 40 người, chiếm 68,97%.

     Về độ tuổi: từ 50 - 60 tuổi: 10 người (17,24%); từ 40 - 49 tuổi: 26 người (44,82%); từ 35 - 39 tuổi: 11 người (18,97%); dưới 35 tuổi: 11 người (18,97%).

     Về trình độ, chuyên môn: tiến sỹ: 01 người (1,72%); thạc sỹ: 35 người (60,35%); cử nhân: 19 người (32,76%); trình độ khác: 03 người (5,17%).

     Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp: 35 người (60,35%); trung cấp: 19 người (32,76%); trình độ khác: 04 người (6,89%).

     Về ngạch, hạng, bậc: giảng viên chính: 16 người (27,59%); giảng viên: 22 người (37,93%); chuyên viên chính: 02 người (3,45%); chuyên viên: 12 người (20,69%); các ngạch khác: 06 người (10,34%).

     Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy khoa, phòng, Hiệu trưởng đã kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ và chỉ đạo sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định của nhà trường; sắp xếp vị trí làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên các đơn vị khoa, phòng phù hợp với tình hình thực tế, sớm ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

     Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ và tài chínhTrường Chính trị tỉnh Phú Thọ sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức đảng. Thể thức văn bản của Trường thực hiện theo quy định của Đảng. Hiệu trưởng nhà trường ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng được sử dụng theo quy định hiện hành. Tài chính của trường do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường Chính trị tỉnh là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.

     Một số hạn chế: Quy mô, loại hình các lớp bồi dưỡng của trường chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; một số chương trình bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh theo Quy định số 09-QĐi/TW, nhưng trên thực tế chưa được thực hiện ở Trường Chính trị tỉnh. Số giảng viên có trình độ tiến sỹ còn thấp (1,72%).Khó khăn trong đào tạo giảng viên trình độ cao (nghiên cứu sinh).

     Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng phương pháp luận, định hướng nghiên cứu, tăng hàm lượng khoa học và thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng thuyết trình, soạn thảo văn bản trong hoạt động quản lý và chuyên môn giảng dạy.

     Thực hiện tốt hoạt động thao giảng, thăm lớp dự giờ, kiểm tra giáo án chuyên môn, đánh giá giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Định kỳ tổ chức Hội thi giảng viên giỏi, Học viên học lý luận chính trị giỏi, duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”.

     Thực hiện có hiệu quả đề tài khoa học cấp tỉnh được phê duyệt; mỗi năm thực hiện từ 05 - 08 đề tài cấp cơ sở; biên tập, xuất bản 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn. Phối hợp với Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành, thị ủy tổ chức hội thảo khoa học về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nâng cao chất lượng trang Website, khuyến khích viết tin, bài và kiểm soát chặt chẽ việc đưa tin, đăng tin theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.                                                                                    

     Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 69-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Biên chế của trường do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt; bảo đảm thực hiện việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cơ cấu cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu là 75% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

     Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhất là đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo về số lượng, hợp lý về cơ cấu chuyên ngành, độ tuổi; bảo đảm phẩm chất chính trị; có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và kiến thức thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; lựa chọn cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận cho những năm tiếp theo.

     Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức của cán bộ, giảng viên, nhân viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Tiếp tục đầu tưxây dựng, cải tạo, nâng cấp cơsở vật chất trường học; tăng cường trang thiết bị giảng dạy - học tập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; từng bước xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2020 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI
CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2020 GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 5 NĂM LIỀN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất