Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2041
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2681894
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
9 10 313

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022

Thứ ba, 22.03.2022 07:51

ThS Nguyễn Văn Nhạ - Phó hiệu trưởng
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan
Ngày 22/3/2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quốc phòng quân sự địa phương Quý 1 năm 2022. Thành phần dự Hội nghị gồm: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại diện các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, các ban: Dân quân tự vệ, Tác huấn, Tuyên huấn, Quân khí (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì; Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự (Đơn vị Tự vệ nơi không có Ban Chỉ huy) và các đồng chí phụ trách công tác quân sự của 48 đơn vị sở, ngành và tương đương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh: Thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Công văn số 689/BTM-DQTV ngày 09/02/2022 của Bộ Tham mưu Quân khu 2 về triển khai thực hiện công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2022; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện việc xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và tiến hành các bước bàn giao các đơn vị Tự vệ thuộc các sở, ngành và tương đương trên địa bàn tỉnh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý. Theo đó, năm 2022 các đơn vị cần đặc biệt quan tâm xây dựng và thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự, công tác tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Ban Chỉ huy quân sự cơ sở. Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; Kế hoạch sông tác quốc phòng, quân sự tự vệ; Kế hoạch huấn luyện Tự vệ đơn vị năm 2022. Các đơn vị cần lưu ý thực hiện quản lý các loại sổ sách, sổ biên chế quân số, vũ khí trang bị; tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác quốc phòng quân sự địa phương tỉnh Phú Thọ Quý 1 năm 2022.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về: Báo cáo đánh giá, nhận xét kết quả công tác quốc phòng, quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh Quý 1; phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2022 và trong thời gian tới; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự (Đơn vị Tự vệ nơi không có Ban Chỉ huy quân sự) của các sở, ngành và tương đương trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến thảo luận đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhất là những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID–19, khó khăn trong nghiệp vụ xây dựng hệ thống văn bản kế hoạch và trong thực hiện kế hoạch huấn luyện tự vệ hằng năm. Các đơn vị cũng bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các phòng, ban của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ để các Ban Chỉ huy Quân sự, đơn vị Tự vệ các sở, ngành và tương đương hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

Kết luận Hội nghị giao ban, Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới đảm bảo chất lượng và hiệu quả, với các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự, đơn vị Tự vệ các sở, ngành và tương đương; Củng cố, bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng lực lượng Tự vệ theo đúng quy định;

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự vệ; Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu: Kế hoạch bảo vệ cơ quan; kế hoạch phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai…;

Tổ chức huấn luyện tự vệ theo quy định. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu; chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, giáo án huấn luyện đảm bảo chặt chẽ. Huấn luyện đảm bảo quân số, đủ thời gian, chương trình, duy trì nghiêm kỷ luật, lễ tiết, tác phong, trang phục đúng quy định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 theo quy định. Nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong huấn luyện của cán bộ, động tác của chiến sĩ tự vệ; duy trì huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ.

Làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân tham gia có hiệu quả các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư nơi đơn vị đứng chân. 

Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức phối hợp với Công an, Quân sự xã, phường nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo kết quả công tác quốc phòng an ninh, quân sự tự vệ theo quý, 6 tháng, hằng năm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo đúng thời gian quy định.  

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN HIỆN NAY
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
MỘT NĂM NHÌN LẠI VỚI NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất