Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  336
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215406
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 246

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 02.06.2022 07:32

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Kịp thời tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Tuyên truyền nội dung Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025.

         Tuyên truyền về kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV từ ngày 23/5 đến ngày 16/6/2022: Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;xem xét, thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; cho ý kiến lần đầu các dự án luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi); nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

         Tuyên truyền kết quả Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(SEA Games 31) được tổ chức rất thành công: Tất cả các địa phương đều nhận được sự quan tâm của từ Trung ương tới các chính quyền địa phương. Các địa điểm tổ chức đều tốt, đều được tổ chức chặt chẽ, vệ sinh môi trường tốt. Đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền, Nhân dân đều tham gia cổ vũ, ủng hộ rất tích cực và nhiệt tình. Công tác phục vụ, các cơ sở du lịch rất tốt; Công tác truyền thông, truyền hình và báo chí cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và mục tiêu đề ra; về thành tích,Việt Nam đã thiết lập cột mốc kỷ lục mới, đã thực hiện được mục tiêu ở vị trí xứng đáng của nước chủ nhà, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các nước, các Đoàn thể thao trong khu vực. 

         2. Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vềxây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Tuyên truyền nội dung chuyên đề học tập năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

         3. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm và tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Liên hợp quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

         Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - là hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022. Chuyến thăm thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

         4. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với các diễn biến của dịch bệnh; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân.Tăng cường tính tự chủ, chủ động trong phòng, chống dịch; năng lực phòng, chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở. Bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

         Tuyên truyền, thực hiện Văn bản số 1549/UBND-NCKS ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Quyết định số 310/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền các văn bản, chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022 liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và các đề tài khoa học của trường. 

         5. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, học viên nhà trường tích cực hưởng ứng và tham gia “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

          6. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 6 năm 2022: Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022); Kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2022); Kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022); Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).  

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 6 năm 2022: Các chi bộ, khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy - học tập và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất