Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2196
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682049
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 401

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 05.05.2022 03:26

ThS. Nguyễn Văn Nhạ
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 5 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Kết quả kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Kết quả Hội nghị lần thứ Bảy - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX. Tuyên truyền thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”:  Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

         2. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vềxây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.Tuyên truyền giá trị văn hóa Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, học viên nhà trường tích cực hưởng ứng và tham gia “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

         3. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Canada (từ ngày 12 đến ngày 14/4/2022), về những thành tựu và triển vọng trong mối quan hệ Việt Nam - Canada trên các lĩnh vực, thiết thực chào mừng các đợt kỷ niệm quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Thông qua đó, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ song phương với Canada; Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Từ đó cho thấy uy tín, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế;thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

          4. Tuyên truyền thông tin chính xác về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây; trong đó nhấn mạnh các hoạt động này đã và đang gây bất ổn khu vực, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên có liên quan; Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển. Đồng thời tuyên truyền những nỗ lực của Việt Nam trong việc góp phần ổn định, giữ vững an ninh khu vực, nhất là đối với vấn đề Biển Đông; Tuyên truyền thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình quan hệ và cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga - Ukraina.

          5. Tuyên truyền Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022: Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch; lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực, là mục tiêu, mọi hoạt động đều hướng về người dân để tạo sự đồng thuận; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền tới các đối tượng học viên, người dân tích cực tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19, nhất là cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi là cách tốt nhất bảo vệ cơ thể khỏi những tác động của virus SARS-CoV-2 và hạn chế được các biểu hiện của hội chứng “hậu Covid-19”.Đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ban đầu ngay từ cơ sở, gần nhất, sớm nhất, nhanh nhất; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đối với người dân. Vận động, hướng dẫn người dân thực hiện 5K hoặc các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và tiêm chủng vaccine toàn dân, miễn phí. Bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

          6. Tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường về các hoạt động chuyên môn, thi giảng viên dạy giỏi, phong trào thi đua “giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 5 năm 2022: Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); Kỷ niệm 204 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022); Kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2022).  

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 5 năm 2022: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy - học tập và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất