Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  410
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215480
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
9 10 271

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thứ năm, 31.03.2022 14:11

ThS Nguyễn Văn Nhạ
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy – học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới đảng viên, giảng viên – tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID – 19; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch COVID – 19. Tuyên truyền nội dung Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; vận dụng vào hoạt động chuyên môn giảng dạy – học tập, tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

2. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, học viên về nhận thức chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả; Cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, thực hành tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, yêu thương con người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; trách nhiệm nêu gương, tinh thần đoàn kết, tư duy độc lập, đổi mới sáng tạo; rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, dân chủ khoa học; ứng xử văn hóa, tinh tế, nhân văn; nói đi đôi với làm, giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tích cực tuyên truyền và gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tuyên truyền thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình, quan hệ và cuộc chiến đang diễn ra giữa hai nước Nga – Ukraine. Trong đó nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho bối cảnh phức tạp hiện nay; thông tin kịp thời về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine, cũng như nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trong việc bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam trước tình hình chiến sự diễn ra giữa Nga – Ukraine.

4. Tiếp tục tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nỗ lực của Chính phủ, các ngành chức năng, các địa phương trong phòng, chống dịch bệnh và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội do tác động của dịch COVID – 19, góp phần ổn định tâm trạng, tư tưởng của nhân dân. Tuyên truyền việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn “hậu COVID – 19”. Tiếp tục tuyên truyền tới các đối tượng học viên, người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID – 19 là cách tốt nhất bảo vệ cơ thể khỏi những tác động của virus SARS-CoV-2 và hạn chế được các biểu hiện của hội chứng “hậu COVID – 19”; Tuyên truyền chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19. Tuyên truyền nội dung văn bản số 704/UBND-KGVX ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc triển khai các biện pháp chủ động, quản lý rủi ro phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới.

5. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Lồng ghép vào hoạt động chuyên môn giảng dạy – học tập nội dung, quan điểm kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tiếp tục tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tới học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, học viên nhà trường tích cực hưởng ứng và tham gia “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

6. Tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 4 năm 2022: Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); Kỷ niệm 46 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976 – 25/4/2022); Kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2022); Tuyên truyền về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022, các hoạt động trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).  

Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 4 năm 2022: Cán bộ, đảng viên, giảng viên – tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy – học tập và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay. 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC “XÂY DỰNG ĐẢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025”
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN HIỆN NAY
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất