Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2023
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274960
Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh
9 10 119

Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh

Thứ tư, 01.02.2023 07:24
Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2023” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; căn cứ nhiệm vụ công tác và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 02 năm 2023, với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cụ thể là các chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ các nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thăm và làm việc tại các nước.

         Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xác định công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn; quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lao động Việt Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước.

         Tuyên truyền Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 1622/2022/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”: Quy hoạch tài nguyên nước phải mang tính chiến lược, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, định hướng tổng thể, điều hòa, phân phối tài nguyên nước đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, ưu tiên đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hài hòa với yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương và cộng đồng.

         Tuyên truyền nội dung các văn bản mới của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 10/01/2023 của Tỉnh uỷ Phú Thọ về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND, ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông và tổ chức thực hiện việc đặt biển báo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

         2. Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ hội xuân 2023; tuyên truyền, vận động người dân người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành quy định: đã uống rượu, bia thì không lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi moto, xe máy, xe đạp điện; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt, đường thủy nội địa…

         3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong bối cảnh hiện nay, trước những tác động nhiều chiều của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn đặt việc công, lợi ích của nhân dân, của Nhà nước lên trên, lên trước việc tư, quyền lợi của bản thân; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

         Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa tinh thần, tham gia tích cực Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

         4. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là biến thể XBB, XBB.1.5; đồng thời, quán triệt quan điểm tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh. Nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng, chống dịch ở các cấp, tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine. Tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương; vận động nhân dân tiêm vaccine để phòng, chống dịch, nhất là tiêm vaccine cho trẻ em an toàn, hiệu quả theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.          

         5. Tuyên truyền về các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 02 năm 2023:Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023); Kỷ niệm 175 năm ra đời Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2023); Kỷ niệm 44 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2023). 

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 02 năm 2023: Cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

                                                                              ThS. Nguyễn Văn Nhạ

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên
Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2023 đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh
QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2022)
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất