Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2136
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529701
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2022)
9 10 146

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC GẶP MẶT KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (1957 - 2022)

Thứ hai, 28.11.2022 02:14

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các đồng chí! Cách đây 65 năm Trường Đảng tỉnh Phú Thọ, tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày nay, đã được thành lập. Trải qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Chính trị đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng lớn mạnh, để trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức, viên chức của tỉnh. Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã trưởng thành về mọi mặt, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Phú Thọ, thực sự là công cụ tổ chức để thực hiện đường lối, nhiệm vụ công tác cán bộ của Đảng, của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hôm nay, trong niềm vui Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và rất đỗi tự hào ấy.

     Ngày 01/8/1957, trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc mở Trường Đảng tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh. Nhà trường khi mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; tổ chức bộ máy chưa được định hình rõ nét; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu do trường tự xây dựng theo đối tượng người học. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, qua nhiều lần đổi tên và khi hợp nhất với Trường Hành chính tỉnh, Trường Đoàn Thanh niên tỉnh, vượt qua biết bao khó khăn vất vả, nhà trường - với vai trò là công cụ quan trọng của Ðảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối cách mạng của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mỗi giai đoạn lịch sử và được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

     Về xây dựng đội ngũ: Trong quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày càng lớn mạnh về số lượng, chất lượng. Tổ chức bộ máy và cơ cấu cán bộ được sắp xếp, điều chỉnh hợp lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ mới. Từ khi mới thành lập trường với 11 cán bộ, nhân viên, đến nay nhà trường đã có tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên là 70 đồng chí. Trong đó, lực lượng giảng viên là 43 đồng chí, chiếm 66% tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của các giảng viên tăng nhanh trong những năm qua. Hiện nay, nhà trường có 01 đồng chí trình độ tiến sĩ; 98% giảng viên có trình độ thạc sĩ; 93% giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị và đang học cao cấp lý luận chính trị. Chất lượng chuyên môn ngày càng được khẳng định, với 90% giảng viên dạy giỏi cấp trường, 10 đồng chí được công nhận danh hiệu giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi và xuất sắc cấp toàn quốc.

     Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quy mô đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường không ngừng tăng lên. Kể từ khóa học đầu tiên năm 1957 của Trường Đảng tỉnh, đến nay nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ công tác Mặt trận, đoàn thể cho hàng chục vạn lượt cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, nhà trường đã thực hiện trên 30 chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết đào tạo, đó là: Các lớp cao học, đại học chuyên ngành, cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, sơ cấp, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý... Đặc  biệt nhà trường đã giúp tỉnh ủy Yên Bái giảng dạy 1 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 100 đồng chí cán bộ tỉnh bạn. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhà trường đảm nhận chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố Việt Trì; mỗi năm giúp thành phố bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho trên 1000 cán bộ cơ sở.

     Từ năm 2020, trước những tác động nguy hiểm của đại dịch COVID-19, cập nhật thường xuyên chỉ đạo của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu đã sớm tập huấn giảng dạy trực tuyến cho 100% giảng viên và giảng viên kiêm chức, chuẩn bị quyết liệt điều kiện cơ sở vật chất, bổ sung quy định về quản lý, giảng dạy, học tập trực tuyến và triển khai nghiêm túc chặt chẽ. Do đó, toàn bộ các lớp học của trường được chuyển sang giảng dạy và học tập trực tuyến, đảm bảo chương trình và có chất lượng tốt, không gián đoạn giảng dạy bất kỳ thời điểm nào.

     Nhà trường luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy và học; Sử dụng thuần thục phương tiện giảng dạy hiện đại, phát huy tính chủ động, tự giác học tập của học viên. Quản lý chặt chẽ nền nếp giảng dạy, học tập; thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường nội dung hướng dẫn, định hướng, thực hành kỹ năng nghiệp vụ; Số cán bộ, học viên do Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng sau khi ra trường về các địa phương, cơ sở công tác đều được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều đồng chí học viên được bổ nhiệm, đề bạt giữ các cương vị lãnh đạo cao hơn, góp phần thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức và luôn đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch - đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

     Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn được xác định có vị trí, vai trò quan trọng phục vụ đắc lực nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trải qua 65 năm, trường đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh được thực hiện. Trong giai đoạn 2015 - 2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu đạt loại xuất sắc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 42 đề tài khoa học, sáng kiến cấp cơ sở. Hiện nay, nhà trường triền khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”, (đã được thể hiện qua phóng sự truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được phát đầu giờ buổi sáng. Đề tài dự kiến nghiệm thu vào tháng 12/2022).

     Các đề tài và sáng kiến đều có giá trị thực tiễn cao, cung cấp thông tin,góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, nhiều đề tài là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, xã, phường, thị trấn trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được đánh giá cao trong các trường chính trị cả nước. Trung bình mỗi tháng đăng tải từ 35 - 40 tin, bài phản ánh các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các kết quả nổi bật của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội với lượng truy cập 1500 - 2000 lượt mỗi ngày; Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, mỗi năm xuất bản 02 số, với số lượng 800 - 1000 cuốn/năm, có chất lượng tốt và hình thức ngày một đẹp hơn. Các hội thảo khoa học cấp tỉnh được tổ chức thường xuyên hằng năm. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã có tác động tích cực, hiệu quả nâng cao trình độ, năng lực giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.

     Về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động đoàn thể: Từ một chi bộ Đảng mới được thành lập năm 1957, đến Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lần thứ nhất ngày 20/7/1993; trải qua 09 nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ trường hiện có 05 chi bộ trực thuộc và 65 đảng viên.

     Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh là điển hình tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ định kỳ, công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị; nhiều năm liên tục đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... đều hoạt động sôi nổi, đạt thành tích cao trong các giải văn nghệ, thể thao, các cuộc thi do Đảng bộ, đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh phát động. Gần đây, nhà trường đã đạt giải Nhất của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; giải Nhì cấp tỉnh Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Năm 2022, đã có 01 giảng viên đạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022, do Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ tổ chức; Đặc biệt 01 giảng viên đạt giải A cuộc thiviết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” do Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức.

     Về xây dựng cơ sở vật chất trường học: Trong thời kỳ đổi mới, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Do đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là cải tạo, sửa chữa lớn năm 2020 - 2021. Hiện nay, nhà trường đã có đầy đủ hội trường, giảng đường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn với trang thiết bị cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Các thiết chế văn hoá, thể thao, khuôn viên, đường đi, vườn cây xanh luôn được chăm sóc đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Toàn bộ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập được đầu tư theo hướng hiện đại. Cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho giảng dạy trực tuyến là một minh chứng cho chuyển đổi số trong trường học đã thành công, đáp ứng chủ trương xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số và công dân số hiện nay. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã trở thành một trong những trường chính trị cấp tỉnh có cơ sở vật chất khang trang; môi trường làm việc, nghiên cứu giảng dạy, học tập chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     - Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

     - Thưa toàn thể các đồng chí!

     Những thành quả và đóng góp của các thế hệ cán bộ và học viên 65 năm qua, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Lần thứ nhất năm 1986 và lần thứ hai năm 1997); Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2007; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng thưởng Kỷ niệm chương Hùng Vương năm 2007. Đặc biệt năm 2017, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; Nhà trường được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: Tập thể điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đảng bộ nhà trường được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền 2014 - 2018. Nhiều tập thể khoa, phòng và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

     Những thành tích đó là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sự hướng dẫn toàn diện, kịp thời về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đó còn là kết quả của công sức, trí tuệ, sự đoàn kết trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường qua nhiều thế hệ tạo dựng nên. Truyền thống tốt đẹp đó là những giá trị tinh thần to lớn. Thế hệ hôm nay vinh dự được trân trọng, giữ gìn, tiếp tục kế thừa và phát triển trong thời kỳ mới.

     Bước tiếp con đường phát triển, hệ thống các trường chính trị trong cả nước đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Đó là thi đua phấn đấu để đạt được đầy đủ, toàn diện các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 và 2 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời phải thực hiện tốt Quy định số 57 của Trung ương Đảng về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Để cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo, nhà trường tiến hành xây dựng dự thảo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt các tiêu chí Trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, định hướng chiến lược cho quá trình phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua, trong những năm tới nhà trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

     Một là, bám sát và triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phát triển, xây dựng nhà trường đạt toàn diện các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025 theo các quy định của Trung ương, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa nhu cầu học tập, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. (Hiện nay đã đạt 37/55 chỉ tiêu thuộc 06 nhóm tiêu chí trường chuẩn mức 1).

     Hai là, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo của nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các loại hình lớp học. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có chuyên môn ngày càng tốt hơn, giỏi hơn, đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị, vận dụng thuần thục, hiệu quả công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật kiến thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đất nước. Bên cạnh việc trang bị cho học viên kiến thức lý luận, cần phải quan tâm rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, phát huy năng lực vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn quản lý điều hành của người học. Từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn gắn với các nhiệm vụ cụ thể của tỉnh đặt ra.

     Ba là, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện. Phát huy truyền thống của người cán bộ, giảng viên Trường Đảng, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn tốt, thạo kỹ năng nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học, có kiến thức thực tiễn phong phú. Thực hành văn hóa ứng xử trong trường Đảng: Mẫu mực, tiêu biểu và lan tỏa. Thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

     Bốn là, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành; các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các Học viện, các cơ sở liên kết đào tạo nhằm đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác cán bộ của tỉnh.

     65 năm kể từ ngày thành lập, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu là một trung tâm đào tạo cán bộ cho cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của hệ thống chính trị trong tỉnh. Những thành tích, kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng nhà trường sẽ là hành trang quý báu để Trường Chính trị tỉnh Phú thọ phát triển tốt hơn nữa trong thời kỳ mới, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

     Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.

     Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường hôm nay bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc lãnh đạo tiền bối, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, giảng viên, nhân viên đã gắn bó với sự nghiệp phát triển nhà trường, bằng tâm huyết, nghị lực, tận tụy trong giảng dạy và phục vụ, với sự kiên trì, bền bỉ, đã đóng góp thầm lặng, tạo nên thành tựu và sự phát triển của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ngày nay.

     Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan, các cơ sở liên kết đào tạo.

     Xin bày tỏ tình cảm trân trọng, niềm tin yêu đối với các thế hệ học viên đã và đang nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân dưới mái trường này.

     Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc!

     Xin trân trọng cảm ơn!

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT...''
CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH - KHÂU ĐỘT PHÁ XÂY DỰNG PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
CẬP NHẬT NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CẦN VẬN DỤNG VÀO BÀI GIẢNG “ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2022 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất