Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  917
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855463
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
9 10 605

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ sáu, 10.10.2014 00:55

Th.Sỹ ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG
Trưởng khoa LLMLN, TT HCM
Khoa Lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thành lập tháng 9 năm 2009, là một trong 4 khoa chuyên môn của nhà trường, thực hiện giảng dạy các môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế - chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh. Hiện nay, khoa có 10 giảng viên (9 nữ, 1 nam). Tuổi đời bình quân là 34. Trình độ chuyên môn của các giảng viên 100% đại học và trên đại học, trong đó, có 5 thạc sĩ, 5 giảng viên đang học cao học, 1 giảng viên đang nghiên cứu sinh; 2 giảng viên chính. Về trình độ lý luận chính trị có 4 giảng viên trình độ cao cấp, còn lại có trình độ trung cấp.

Kế thừa và phát huy truyền thống giảng dạy tốt của các thế hệ giảng viên đi trước, Lãnh đạo khoa và các giảng viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ của mình góp phần vào sự phát triển vững mạnh của khoa và nhà trường. Đội ngũ giảng viên của khoa tâm huyết với nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn và uy tín trong giảng dạy. Tính đến thời điểm hiện nay, khoa có 3 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi toàn quốc, trong đó 1 giảng viên đạt xuất sắc; hầu hết các giảng viên đều đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường. Năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên ngày càng được nâng cao, giảng viên trẻ có bước trưởng thành rõ rệt, vững vàng trên bục giảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường. Lãnh đạo khoa đã tích cực, chủ động trong việc đổi mới công tác quản lý theo hướng hiệu quả, phù hợp, trên cơ sở kết hợp những kinh nghiệm vốn có với những đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của khoa và yêu cầu của nhiệm vụ.

Khoa đã làm tốt  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giảng viên. Các giảng viên trong khoa đều có phẩm chất chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước. Mọi giảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nội quy nhà trường; có lối sống lành mạnh, tâm huyết với nghề, tận tuỵ với công việc. Nhất là đối với các giảng  nữ phần lớn đang nuôi con nhỏ, song đã nỗlực, vượt khó vươn lên đểhoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo khoa đã quán triệt các giảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng quan điểm Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII. Qua đó, các giảng viên nhận thức và vận dụng đúng đắn những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào hoạt động thực tiễn và giảng dạy.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, Lãnh đạo khoa xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động chuyên môn tuần và hàng tháng. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn kết hợp triển khai kế hoạch đến từng giảng viên, quán triệt và động viên giảng viên khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thông qua giáo án, bài giảng mới cho giảng viên trước khi lên lớp được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng, đúng quy chế đào tạo. Việc chấm bài kiểm tra, thi hết môn, thi tốt nghiệp cho học viên đảm bảo khách quan, công bằng. Việc ra đề thi, xây dựng đáp án thực hiện đúng quy chế. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên (nhất là giảng viên trẻ) được xác định là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển bền vững của khoa. Vì vậy, khoa đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các khâu như: phân công bài soạn phù hợp với từng giảng viên, thông qua bài soạn, tổ chức cho giảng viên tập giảng, thao giảng, rút kinh nghiệm. Đồng thời, Lãnh đạo khoa đó kiểm tra sát sao các hoạt động chuyên môn khác của giảng viên. Trong mỗi bài giảng các giảng viên đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức lý luận và thực tiễn; tích cực sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và phương tiện giảng dạy hiện đại. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên tự giác nghiên cứu, học hỏi rút kinh nghiệm cho bản thân thông qua việc dự giờ của đồng nghiệp và sau mỗi tiết giảng, bài giảng của mình. Từ đó, chất lượng chuyên môn của các giảng viên đã được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Năm học 2013 - 2014, khoa thực hiện giảng dạy 42 lớp, với nhiều loại hình khác nhaunhư TCLLCT- HC tập trung, tại chức…với  số giờ giảng trên 3.500 giờ, số giờ quy đổi trên 4.000 giờ. Phát huy thành tích đạt được từ nhiều năm trước, các giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường với tinh thần trách nhiệm cao và đạt kết quả tốt. 8 giảng viên thao giảng cấp trường đều đạt loại giỏi, trong đó có 2 giảng viên được chọn vào danh sách đội tuyển để bồi dưỡng, tuyển chọn tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm 2014.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học được coi là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của mỗi giảng viên. Năm 2013, 100% giảng viên tham gia đề tài khoa học cấp trường "Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững về xã hội ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay". Ngoài ra, có 3 giảng viên thực hiện đề tài "Phát triển nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay". Kết quả, đề tài của khoa và của nhóm các cá nhân đều đạt loại xuất sắc. Năm 2014, có 1 giảng viên tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay". Ngoài ra, có 4 giảng viên tham gia 3 đề tài khoa học cấp trường. Các giảng viên đều phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện đề tài đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ngoài ra, các giảng viên của khoa đã tham gia tích cực, hiệu quả trong các buổi sinh hoạt chuyên đề do Chi bộ khoa tổ chức, thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ trường. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên.

Với những thành tích đã đạt được những năm qua, khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, các giảng viên đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. 100% giảng viên giảng dạy đạt khá, giỏi, không có giảng viên xếp loại trung bình. Số giảng viên trẻ, ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững vàng trong công tác chuyên môn và có thể đảm đương giảng dạy được cả môn học trong chương trình.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối kết hợp của các khoa, phòng đối với hoạt động chuyên môn của khoa.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các giảng viên, tạo sự đồng thuận trong khoa. Xây dựng tập thể khoa luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất cao.

Ba là, xác định thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung sức mạnh tập thể nâng cao chất lượng chuyên môn. Nõng cao năng lực quản lý, điều hành của lónh đạo khoa đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, mỗi giảng viên không ngừng tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ, nhất là trình độ chuyên môn, từng bước khẳng định năng lực giảng dạy của bản thân.

Với những thành tích đã đạt được và tinh thần nỗ lực quyết tâm cao, khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp