Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  708
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090987
TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THAO GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
9 10 836

TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THAO GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ tư, 17.04.2019 08:05

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Căn cứ “Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-02-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCT ngày 09/08/2018 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường kết hợp với thẩm định chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Sau 8 tháng triển khai thao giảng, đã đạt được kết quả thành công tốt đẹp. Ngày 09 tháng 4 năm 2019, nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thao giảng, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Tại hội nghị đã có 18 ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý về hoạt động thao giảng, dự giờ năm 2019; Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm:

Toàn cảnh Hội nghị  tổng kết thao giảng cấp trường

Về công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ - HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ năm học 2015- 2016, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-TCT ngày 21/8/2015 về việc soạn giáo án theo mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giảng viên và giảng viên kiêm chức nhà trường thực hiện.

Hoạt động thao giảng năm học 2018 -2019 được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có hiệu quả, tổ chức thực hiện nghiêm túc từ cấp khoa đến cấp trường. Kế hoạch tổ chức thao giảng và các văn bản hướng dẫn sớm được ban hành và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. Chỉ đạo các khoa chuyên môn chủ động bố trí, sắp xếp công việc, hướng dẫn các giảng viên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, soạn giảng và thực hiện tốt thao giảng cấp khoa, đồng thời vẫn hoàn thành tốt kế hoạch, lịch giảng dạy hằng tháng của nhà trường.  Chỉ đạo phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin- Tư liệu và phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thao giảng: Xây dựng kế hoạch, lịch thao giảng, bố trí hội trường, máy chiếu, ánh sáng, vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động thao giảng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Đồng chí Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng thông qua báo cáo tổng kết Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường năm học 2018 - 2019

Về tổ chức thực hiện thao giảng cấp khoa và cấp trường

*Thao giảng cấp khoa

Từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 30/11/2018, các khoa chuyên môn tiến hành thao giảng cấp khoa với tổng số 36/39 giảng viên và giảng viên kiêm chức tham gia thao giảng chiếm 92,31%. Trong đó: Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 13 giảng viên; Khoa Nhà nước và Pháp luật: 07 giảng viên; Khoa Xây dựng Đảng: 08 giảng viên; Khoa Dân vận: 08 giảng viên. Một số giảng viên kiêm chức không tham gia thao giảng có lý do: Bận công việc chuyên môn hoặc đi chữa bệnh.

Lãnh đạo các khoa chuyên môn tổ chức thực hiện đúng quy định về thao giảng cấp khoa, từ việc thông qua giáo án đến thẩm định, đánh giá giờ giảng. Các khoa và giảng viên đều xác định được thao giảng cấp khoa là bước tuyển chọn quan trọng để chuẩn bị tham gia thao giảng cấp trường nên giảng viên chuẩn bị tâm thế tốt, khắc phục khó khăn, chủ động soạn bài mới trong các môn và phần học thuộc “Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, hoàn thành tốt nhiệm vụ thao giảng; về giáo án thao giảng cơ bản được soạn đúng mẫu, đảm bảo về nội dung và hình thức.

Tuy nhiên, thao giảng cấp khoa vẫn còn những hạn chế: việc đánh giá, nhận xét thao giảng cấp khoa của lãnh đạo khoa có lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kiểm duyệt giáo án kỹ theo mẫu quy định. Chất lượng thao giảng một số giảng viên ở một số khoa chưa thực sự phản ánh đúng năng lực giảng dạy của giảng viên.

Ngày 30/11/2018, các khoa chuyên môn hoàn thành kế hoạch thao giảng cấp khoa. Kết quả cụ thể: đạt loại giỏi là: 36/36 đồng chí bằng 100%; 33 đồng chí giảng viên đạt loại giỏi được các khoa chuyên môn cử tham gia thao giảng cấp trường.

Thao giảng cấp trường

Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 17/ 01/2019 đến ngày 27/3/2019, có 33 giảng viên tham gia và được thực hiện trên đối tượng giả định.

*Chấm giáo án giảng viên đăng ký thao giảng cấp trường

Ngày 09/01/2019, Hội đồng Đào tạo - Khoa học (HĐĐT-KH) nhà trường tổ chức chấm giáo án của 33 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường. Mỗi giáo án có 05 - 06 thành viên Hội đồng chấm bảo đảm theo đúng các nội dung chấm giáo án theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kết quả chấm giáo án như sau: Điểm chấm giáo án cao nhất là 18.00 điểm; điểm chấm thấp nhất là 12.25 điểm. Kết quả xếp loại giáo án như sau:

- 1/33 giáo án đạt loại xuất sắc chiếm 3,03%;

- 31/33 giáo án đạt loại giỏi chiếm 93,94%

- 1/33 giáo án đạt loại khá chiếm 3,03%.

* Tổ chức thao giảng cấp trường

Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 17/1/2019 đến ngày 27/3/2019, tại khu giảng đường nhà trường. Tổng số 33/36 giảng viên dạy giỏi cấp khoa tham gia thao giảng cấp trường trên đối tượng giả định. (06 giảng viên không tham gia đều có lý do được Hiệu trưởng đồng ý xét duyệt).

Thành phần dự thao giảng gồm HĐĐT-KH và giảng viên nhà trường. Giảng viên tham gia thao giảng sau khi hoàn thành phần bài giảng, được HĐĐT-KH và giảng viên dự giờ đánh giá, chấm điểm giảng bài trên lớp. Các phiếu chấm điểm, đánh giá được niêm phong ngay sau mỗi giờ giảng. Kết thúc thao giảng, Ban Giám hiệu Quyết định thành lập Ban tổng hợp kết quả thao giảng cấp trường năm học 2018 - 2019.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo trường, từ ngày 03-05/4/2019, Ban tổng hợp kết quả thao giảngvới tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc, khách quan, tiến hành tổng hợp kết quả thao giảng. Kết quả chấm điểm thao giảng cao nhất là 19 điểm, điểm thấp nhất là 14,75 điểm. Cách tính điểm thao giảng chung: điểm trung bình cộng của giảng viên chấm được tính là một thành viên HĐĐT-KH; điểm thao giảng trên lớp là: điểm trung bình cộng của các thành viên HĐĐT-KH và điểm trung bình của các giảng viên chấm.

Kết quả xếp loại điểm thao giảng: Loại xuất sắc 2/33 giảng viên bằng 6,06%; loại giỏi 31/33 giảng viên bằng 93,94%

Đánh giá chung

 *Về ưu điểm

Kết quả tổ chức thao giảng năm học 2018-2019 có nhiều ưu điểm nổi trội hơn năm học 2017-2018: Ý thức trách nhiệm của các giảng viên tốt hơn, Lãnh đạo các khoa đã tích cực chỉ đạo chuẩn bị tốt ngay từ khâu thao giảng cấp khoa…

Các giảng viên thao giảng đều soạn giáo án nộp đúng hạn, nội dung soạn, giảng đảm bảo đúng, rõ kiến thức cơ bản, cập nhật kịp thời đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn lý luận với thực tiễn và có tính hướng dẫn nghiệp vụ công tác, nhiều giảng viên có phương pháp, kỹ năng giảng dạy tốt. So với năm học trước, nhiều giảng viên thao giảng đạt kết quả cao hơn. Đa số các giảng viên đều lựa chọn và sử dụng tốt, hợp lý các phương pháp giảng dạy (kết hợp các phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực), 100% giảng viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, nhiều giảng viên phối kết hợp nhuần nhuyễn trình chiếu giáo án điện tử với minh họa bằng hình ảnh và video phù hợp với nội dung bài giảng, làm cho bài giảng sinh động và hấp dẫn hơn.

Việc chuẩn bị giáo án giấy được giảng viên thực hiện theo đúng Mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có nhiều giảng viên chuẩn bị giáo án giấy khá tốt như các đồng chí: Đỗ Quỳnh Phương, Hoàng Tiến Điệp, Lê Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan, Đoàn Thị Hồng Việt… Theo quy định soạn giáo án tối đa là 04 tiết thay cho soạn cả bài 10 đến 15 tiết như trước đây. Điểm mới này giúp cho các giảng viên tập trung chuẩn bị và thực hiện giáo án điện tử theo đúng 05 bước cơ bản và xác định rõ ràng được mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của bài giảng, không có giảng viên giảng trùng bài thao giảng của mình năm trước. Nhiều giảng viên đã đầu tư soạn giáo án điện tử công phu, khả năng sử dụng trình chiếu thuần thục như các đồng chí: Hoàng Thị Nguyệt Nga, Trần Thị Hải Yến, Hoàng Tiến Điệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng…

Kết quả thao giảng trên lớp nhiều đồng chí thể hiện phong cách đĩnh đạc, tự tin, truyền cảm, cuốn hút người nghe như các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Việt Hòa, Đỗ Thị Thúy Hoa…

Thành viên Hội đồng Đào tạo - Khoa học và giảng viên tham gia dự giờ khá đầy đủ (trừ các đồng chí có lịch giảng và thực hiện công việc chung của nhà trường; có một số đồng chí dự 100% các giờ giảng như: Đinh Thị Phương, Sơn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Lệ Huyền, Trần Thị Hướng, Trần Thu Thủy, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Thị Hiền) với tinh thần nghiêm túc, chấm  điểm bài giảng của giảng viên đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan, điểm chấm giữa các thành viên chênh lệch hợp lý, phản ánh đúng chất lượng bài giảng. Ban tổng hợp phiếu là những đồng chí làm việc có kinh nghiệm, trung thực, trách nhiệm cao.

Việc chấm thao giảng trên lớp của giảng viên tham gia thao giảng cấp trường được thực hiện theo đúng quy chế của Học viện. Phiếu chấm điểm theo thang điểm 20, được thể hiện rõ các nội dung:

- Giáo án;

- Nội dung bài giảng;

- Phương pháp và phương tiện giảng dạy;

- Tác phong sư phạm;

- Thực hiện các bước, thời gian lên lớp.

Qua thao giảng cấp trường, mỗi giảng viên sẽ tự đánh giá lại năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng Đào tạo - Khoa học và những giảng viên của các khoa, phòng trong trường, nhận biết rõ những ưu điểm và hạn chế của mình, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để tự rèn luyện nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy tốt hơn. Thông qua thao giảng cũng giúp cho giảng viên học tập những điểm mới, sáng tạo và rút kinh nghiệm về những mặt hạn chế, thiếu sót của đồng nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm và cách ứng xử với các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp, từ đó áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình.

* Về hạn chế

Việc đầu tư chuẩn bị cho thao giảng cấp trường: Soạn giáo án giấy, giáo án điện tử của một số giảng viên chưa thực sự tốt (có giáo án giấy giống nhau, có giáo án soạn y như giáo trình, có giáo án soạn thiếu nội dung so với giáo trình; một số giáo án điện tử còn cẩu thả, sai nhiều lỗi chính tả hoặc chữ quá nhỏ học viên không đọc được), nên chất lượng thao giảng còn hạn chế. Nội dung một số bài giảng chưa sâu, có nội dung chưa bám sát giáo trình, chưa xác định rõ trọng tâm bài giảng; chưa đảm bảo tính khoa học và tính chiến đấu của bài giảng. Một số bài giảng chưa làm rõ được mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học viên cần phải đạt được của bài giảng.

Vẫn còn một số giảng viên soạn giáo án giấy chưa chính xác theo mẫu quy định, một số giáo án còn sơ sài, chưa thực sự khoa học, chưa cân đối với dung lượng kiến thức cần chuyển tải. Có giáo án còn lỗi thể thức trình bày, phần mục tiêu của giáo án chưa đúng mẫu hướng dẫn của Học viện, có giáo án lấy ví dụ chưa cập nhật, còn lặp lại ví dụ trong một bài giảng 04 tiết; hình ảnh minh họa không trích dẫn nguồn.

Về phong cách diễn đạt: Một số giảng viên còn nói nhanh, thừa từ đệm, diễn đạt chưa trong sáng, âm lượng nói to, lại đặt sát micro. Một số giảng viên chưa chú ý tới nội dung cho học viên ghi và nội dung giảng nên người học khó ghi chép được bài, một số giảng viên thuyết trình quá dài, nói nhiều làm cho chính bản thân giảng viên lên lớp và người nghe quá mệt mỏi…Một số đồng chí tâm lý còn chủ quan, có đồng chí giảng bài nét mặt buồn, ít cảm xúc.

Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực của một số giảng viên còn chưa thực sự nhuần nhuyễn, một số đồng chí đặt câu hỏi phát vấn và nhận xét học viên trả lời còn hạn chế, chưa tốt, khả năng liên hệ thực tiễn còn có hạn chế; một số bài giảng còn khô cứng, chưa thực sự thuyết phục người nghe giảng.

Giảng viên và Hội đồng Đào tạo - Khoa học dự thao giảng có giờ chưa đông đủ, do đó, số phiếu đánh giá chấm điểm ở từng giảng viên còn chưa đồng đều.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương- Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường năm học 2018 - 2019

Kết quả thao giảng cấp trường

Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường; với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học; với công tác tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch thao giảng có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên; hoạt động thao giảng năm học 2018 - 2019 của nhà trường đã đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Kết quả thao giảng cấp trường cụ thể như sau:

Kết quả được tính như sau:

 - Điểm chấm giáo án (hệ số 1), điểm chấm bài giảng của giảng viên(hệ số 3) theođúng kế hoạch thao giảng.

Tổng số phiếu chấm điểm giáo án + thi giảng: 1.276 phiếu. Trong đó:

+ Phiếu chấm điểm giáo án: 181 phiếu;

+ Phiếu chấm điểm thao giảng của Hội đồng ĐT - KH trường: 316 phiếu;

+ Phiếu chấm điểm thao giảng của giảng viên dự giờ: 779 phiếu.

- Tổng hợp xếp loại chung, kết quả như sau: 01/33 giảng viên đạt loại xuất sắc bằng 3,03%; 32/33 giảng viên xếp loại giỏi bằng 99,97%.

Căn cứ vào kết quả trên, Chủ tịch Hội đồng Đào tạo - Khoa học xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận 01 giảng viên xuất sắc và 32 giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.

Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu; với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học; công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên; hoạt động thao giảng năm học 2018 - 2019 của nhà trường đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2018 - 2019. Kết quả thao giảng là tiền đề để nhà trường tiếp tục tổ chức tốt hơn hoạt động thi giảng viên giỏi cấp trường vào những năm sau.

Để chuẩn bị cho công tác thao giảng năm học 2019 - 2020, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch thao giảng năm học 2019 - 2020 để tuyển chọn giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VII khu vực phía bắc, được tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

2. Yêu cầu lãnh đạo các khoa dự thảo kế hoạch thao giảng năm học 2019-2020 ngay từ đầu năm học mới vào tháng 8 năm 2019 như: việc chọn bài giảng, chuẩn bị bài, việc soạn giáo án giấy phải đúng mẫu, không sơ sài, không sao chép nguyên giáo trình, nội dung phải thống nhất giữa giáo trình, giáo án giấy, giáo án điện tử; tổ chức sinh hoạt chuyên môn về việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào bài giảng cho thuần thục.

3. Các đồng chí giảng viên phải tự hoàn thiện bài giảng của mình, tăng cường bổ sung kiến thức và cập nhật các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật mới của Đảng và nhà nước.

4. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học sớm tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành kế hoạch thao giảng năm học 2019 - 2020.  

5. Yêu cầu lãnh đạo các khoa chuyên môn bố trí cho giảng viên và lãnh đạo khoa thăm lớp, dự giờ thường xuyên, nhằm tham gia, góp ý để hoàn thiện từng bài giảng cho giảng viên.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHAI MẠC HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NĂM HỌC 2018-2019
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VÀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ GẶP MẶT CHÚC MỪNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TOÀN QUỐC NĂM 2018
TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ CHUNG KHẢO HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI- ĐẠT GIẢI NHÌ CẤP TOÀN QUỐC
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý CHO HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2018
HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG BỘ, NGÀNH LẦN THỨ VI (KHU VỰC PHÍA BẮC) TẠI NGHỆ AN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
CÔNG TÁC THAO GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2017
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất