Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2118
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529683
CÔNG TÁC THAO GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 1456

CÔNG TÁC THAO GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ sáu, 09.06.2017 10:32

Nguyễn Thị Kim Sự
Chuyên viên phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-TCT ngày 21/12/2016 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường kết hợp với thẩm định chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017. Sau thời gian 2 tháng triển khai hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường, đã thành công tốt đẹp. Ngày 30/5/2017, nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết thao giảng, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017.

Tại hội nghị đã có 12 ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý về  thao giảng, dự giờ năm học 2016 - 2017, trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm:

Hoạt động thao giảng năm học 2016 - 2017 được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có hiệu quả, tổ chức thực hiện nghiêm túc từ cấp khoa đến cấp trường. Kế hoạch tổ chức thao giảng và các văn bản hướng dẫn được Ban Giám hiệu ban hành sớm hơn những năm trước, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Các khoa chuyên môn đã chủ động bố trí, sắp xếp công việc, hướng dẫn giảng viên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, soạn giảng và thực hiện tốt thao giảng cấp khoa.

Các phòng chức năng: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, Tổ chức - Hành chính - Quản trị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thao giảng: Xây dựng kế hoạch, lịch thao giảng, bố trí hội trường, máy chiếu, ánh sáng, vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động thao giảng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Kết quả thao giảng năm học 2016 - 2017:

1.Thao giảng cấp khoa:

Từ ngày 27/2 đến hết ngày 30/ 3/ 2017, có tổng số 25/43 (58%) giảng viên và giảng viên kiêm chức thao giảng (trong đó: Khoa Lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 09 giảng viên; Khoa Nhà nước và Pháp luật: 06 giảng viên; Khoa Xây dựng Đảng: 05 giảng viên; Khoa Dân vận: 05 giảng viên). Trong đó đạt loại giỏi là 25/25 (100%); 24 giảng viên đạt loại Giỏi tham gia thao giảng cấp trường (01 giảng viên không tham gia thao giảng cấp trường vì lý do thai sản).

2. Thao giảng cấp trường:

Chấm giáo án giảng viên:

Ngày 19/ 4/ 2017, Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường đã tổ chức chấm giáo án của 24 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường. Mỗi giáo án có 06 thành viên Hội đồng chấm  và đánh giá theo nội dung hướng dẫn về chấm giáo án:

- Mục tiêu của bài giảng;

- Các bước lên lớp;

- Nội dung bài giảng;

-  Phương pháp và phương tiện giảng dạy;

-  Tài liệu phục vụ soạn giảng (tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo);

-  Câu hỏi ôn tập, thảo luận, tài liệu phục vụ học tập.

Kết quả chấm giáo án giảng viên:

-   2/24 giáo án đạt Xuất sắc;

- 17/24 giáo án đạt Giỏi;

- 5/24 giáo án đạt Khá.

 Kết quả thao giảng cấp trường:

Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 24/4/2017 đến ngày 12/5/2017. Tổng số 24 giảng viên tham gia, kết quả đạt Giỏi 23/24 và đạt Khá 01/24 giảng viên.

Điểm chấm giáo án (hệ số 1), bài giảng của giảng viên(hệ số 3) theođúng Kế hoạch thao giảng.

Tổng số phiếu chấm điểm giáo án + thi giảng: 691 phiếu.

Trong đó: Phiếu chấm điểm giáo án: 144 phiếu;

Phiếu chấm điểm thi giảng của Hội đồng ĐT - KH trường: 192 phiếu;

Phiếu chấm điểm thi giảng của giảng viên dự giờ: 355 phiếu

Kết quả chung (Chấm giáo án + chấm thao giảng)

Trong tổng số 24 giảng viên tham gia thao giảng, có 23/24 giảng viên xếp loại giỏi đạt 95,83%; có 01/24 giảng viên xếp loại khá, chiếm  4,17%.

*Về ưu điểm của hoạt động thao giảng:

Giảng viên thao giảng đảm bảo đúng, rõ kiến thức cơ bản, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn lý luận với thực tiễn và có tính hướng dẫn nghiệp vụ công tác. Nhiều giảng viên có phương pháp, kỹ năng giảng dạy tốt; so với năm học 2015 - 2016, nhiều giảng viên thao giảng đạt kết quả tốt hơn. Đa số các giảng viên đều lựa chọn và sử dụng tốt, hợp lý các phương pháp giảng dạy (phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực), 100% giảng viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, nhiều giảng viên đã kết hợp nhuần nhuyễn trình chiếu giáo án điện tử với minh họa bằng hình ảnh và video phù hợp với nội dung bài giảng, tạo cho bài giảng sinh động và hấp dẫn.

Việc chuẩn bị giáo án giảng dạy được giảng viên thực hiện theo đúng mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định soạn giáo án tối đa là 04 tiết thay cho soạn cả bài 10 đến 15 tiết như trước đây. Điểm mới này đã giúp cho giảng viên các khoa tập trung thực hiện theo đúng 5 bước cơ bản và xác định rõ ràng được mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của bài giảng. Không có giảng viên giảng trùng bài đã thao giảng của mình năm trước.

Thành viên Hội đồng Đào tạo - Khoa học và giảng viên tham gia dự giờ với tinh thần tôn trọng, nghiêm túc; chấm điểm chính xác, công tâm, khách quan, phản ánh đúng chất lượng bài giảng. Thư ký tổng hợp phiếu trung thực, trách nhiệm cao.

Phiếu chấm điểm theo thang điểm 20, được thể hiện rõ các nội dung:

- Giáo án;

- Nội dung bài giảng;

- Phương pháp và phương tiện giảng dạy;

- Tác phong sư phạm;

- Thực hiện các bước, thời gian lên lớp.

*Về hạn chế:

Việc đầu tư chuẩn bị cho thao giảng của một số giảng viên chưa thực sự chu đáo, nên chất lượng thao giảng còn hạn chế. Nội dung một số bài giảng chưa sâu, có chỗ chưa chính xác, chưa xác định rõ trọng tâm bài giảng, thiếu cập nhật thông tin, diễn đạt, lập luận chưa chặt chẽ…

Một số giảng viên soạn giáo án giấy chưa đúng với mẫu quy định, một số giáo án còn sơ sài, chưa thực sự khoa học, chưa cân đối với dung lượng kiến thức cần chuyển tải. Có giáo án còn có lỗi chính tả và thể thức trình bày; tên bài giảng trùng với tên phần học; có giáo án quá dài. Nhiều giáo án lấy ví dụ không cập nhật; hình ảnh minh họa không trích dẫn nguồn; còn có tình trạng cắt dán các Slide trên giáo án điện tử đưa vào giáo án giấy.

Một số giảng viên soạn giảng giáo án điện tử còn nhiều lỗi chính tả, nhiều Font chữ, một số ví dụ minh họa chưa phù hợp với bài giảng.

Đánh giá chung: Thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2016 - 2017, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học; công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối kết hợp giữa các khoa chuyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên nên đã đạt được kết quả thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Kết quả thao giảng là cơ sở để lựa chọn thành lập đội tuyển gồm 04 giảng viên: Nguyễn Việt Hòa; Nguyễn Thị Hoa Mỹ; Trần Thị Hải Yến; Hoàng Thị Phương Thảo tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2017
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất