Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  798
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156633
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2022
9 10 530

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2022

Thứ sáu, 11.03.2022 22:08

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Ngày 19/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025.

     Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế  làm việc, thực hành văn hóa trường Đảng và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường, với mục đích, yêu cầu: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế  làm việc, văn hóa trường Đảng và đạo đức nghề nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ  về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong các hoạt động của nhà trường. Qua kiểm tra, giám sát nhằm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo động lực để cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trườngtích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao. Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên,nghiêm túc, khách quan, đúng quy định và thực chất; tránh hình thức, lãng phí thời gian; không cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị khoa, phòng và cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường.

     Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu nêu trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định nội dung trọng tâm, gồm: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, bao gồm: Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; tiến độ thực hiện công việc được giao; thái độ và ý thức trách nhiệm trong công việc; việc thực hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nội quycơ quan, quy chế, thời gian làm việc của nhân viên và học viên nhà trường; việc thực hành văn hóa trường Đảng, tác phong, lề lối làm việc,  chuẩn mực giao tiếp, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; trang phục, đeo thẻ viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; việc tham gia các hoạt động chung của cơ quan, các đoàn thể, các đơn vị khoa, phòng; việc giữ gìn trật tự, vệ sinh, sắp xếp, bài trí phòng và nơi làm việc; việc học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, trách nhiệm, bổn phận của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường. Kiểm tra việc chấp hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của các cấp có thẩm quyền. Đánh giá trách nhiệm nêu gương của các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nhà trường và các khoa, phòng, đoàn thể.

     Nhà trường đã xác định phương thức kiểm tra, giám sát là thường xuyên và đột xuất khi cần thiết. Đồng thời đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện, như: Lãnh đạo trường phụ trách khoa, phòng; Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành văn hóa trường Đảng và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình phụ trách; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Giám hiệu tại các kỳ họp giao ban cơ quan. Lãnh đạo phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tham mưu giúp Hiệu trưởng thành lập Tổ kiểm tra; biện pháp xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương lao động, văn hóa trường Đảng và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên nhà trường, theo quy định. Tổ Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định và phối hợp với các khoa, phòng tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, đề nghị các tổ chức đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch trong tháng 5/2022.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2020
KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020
KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020
THANH TRA GIÁO DỤC VÀ KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2021 TẠI HUYỆN PHÙ NINH
THANH TRA GIÁO DỤC VÀ KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2021 TẠI HUYỆN CẨM KHÊ
CÔNG TÁC KIỂM TRA MỘT SỐ LỚP TCLLCT – HC KHÔNG TẬP TRUNG TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ VÀ CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất