Thứ sáu, 30.10.2015 GMT+7

GIỚI THIỆU SÁCH "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC"

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Trung Quốc (11-1924 - 11-2015), 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2015) và 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Quốc Gia - Sự thật phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc.

Các tài liệu, hình ảnh giới thiệu trong cuốn sách đã phản ánh chân thực và sinh động quan hệ mật thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ...; tình cảm thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc. Những hình ảnh trên đã tô đậm thêm tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.  Nội dung cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc gồm hai phần chính, được sắp xếp theo các mốc quan trọng:

Phần thứ nhất:Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1911- 1949).

Phần này giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc cùng những người bạn Trung Quốc như: Chu Ân Lai, Trương Thái Lôi, Lý Phú Xuân...tại Pháp và Liên Xô (1919 - 1924); những hoạt dộng cách mạng của Người tại Trung Quốc (1924 - 1931) và những hoạt động cùng nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít tại Trung Quốc (1938 - 1944).

Phần thứ hai:Chủ tịch Hồ Chí Minh củng cố và phát triển hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 1969)

Phần này phản ánh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950 - 1969) phần này phản ánh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (1950 - 1969).

Cuốn sách cũng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về việc củng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay qua các chuyến viếng thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước.

Cuốn sách này giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Trung Quốc cũng như tình cảm của nhân dân Trung Quốc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-chu-tich-ho-chi-minh-voi-trung-quoc
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com