Thứ tư, 05.06.2024 GMT+7

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A24.01 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 248-QĐ/TCT ngày 28/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Ngày 02 và 03/6/2024 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A24.01 đã đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đi nghiên cứu thực tế có 54 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn; lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, giáo viên chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm lớp và 50 học viên của lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung A24.01. Đoàn nghiên cứu thực tế đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tê- xã hội, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trao đổi tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, đoàn nghiên cứu thực tế đã được nghe đồng chí TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trao đổi về đặc điểm của địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những ưu thế của tỉnh Thanh Hóa và giới thiệu về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới. Trong buổi trao đổi, đồng chí báo Phó Hiệu trưởng đã giới thiệu một số mô hình điểm, một số địa phương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và kinh nghiệm phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương trong tỉnh. Sau khi nghe báo cáo Đoàn đã có một số ý kiến trao đổi để làm rõ thêm các vấn đề quan tâm, tìm hiểu tư liệu, số liệu để viết thu hoạch.

Quang cảnh buổi trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tại Thành phố Sầm Sơn, Đoàn nghiên cứu thực tế đã tham quan, nghiên cứu các mô hình điển hình; tìm hiểu cách làm hay, làm mới của địa phương; tham quan mô hình phát triển kinh tế, tìm hiểu một số làng nghề truyền thống, cách xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP, các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp để thúc đẩy du lịch tại địa phương…

TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 

chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn nghiên cứu thực tế lớp TCLLCT hệ tập trung A24.01

Thông qua chuyến đi nghiên cứu thực tế, giúp học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A24.01 có điều kiện thâm nhập thực tiễn, vận dụng kiến thức lý luận vào đánh giá các hoạt động thực tiễn, từ đó vận dụng các kiến thức đã tiếp thu được vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình đang công tác.

Tin, ảnh: Nguyễn Việt Hà

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-tap-trung-a24.01-di-nghien-cuu-thuc-te-tai-tinh-thanh-hoa
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com