Thứ ba, 16.04.2024 GMT+7

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tham dự lớp Tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông báo số 2863-TB/HVCTQG ngày 25/3/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 (Lớp thứ nhất), Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã cử 02 giảng viên tham dự Lớp Tập huấn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2024.

Chương trình tập huấn đã củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, hướng dẫn thêm các kỹ năng tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết bài, sự vận dụng trong nghiên cứu và giảng dạy… cho cán bộ, giảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Đồng thời cũng nhấn mạnh hơn vai trò của đảng viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Hơn thế nữa, nội dung nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Trường Đại học sĩ quan chính trị đã cung cấp nhiều thực tiễn cho giảng viên về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Đây là một chương trình hết sức cần thiết và bổ ích đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị để củng cố và nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy.

Tin: ThS. Nguyễn Việt Hà

Khoa Lý luận cơ sở

 
 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-tham-du-lop-tap-huan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-nam-2024-tai-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com