Thứ năm, 30.11.2023 GMT+7

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, đề xuất XD chương trình, lựa chọn ĐĐ tổ chức hoạt động NCTT dành cho HV các lớp TCLLCT và các lớp BD của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay"

Sáng ngày 30/11/2023, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023 đã nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình, lựa chọn địa điểm tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế dành cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay" đề tài do Thạc sĩ Ngô Thị Lan Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học làm Chủ nhiệm.

Ảnh: Thạc sĩ Ngô Thị Lan Hương  - Chủ nhiệm đề tài 

trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài 

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm các các đồng chí: Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa Mỹ – Trưởng khoa Xây dựng Đảng - Phản biện 1–Thạc sĩ Lê Thị Lệ Huyền – Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật - Phản biện 2, Thạc sĩ Bùi Thị Lan Trang – Giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học – Thư ký và đầy đủ thành viên của nhóm nghiên cứu.

Ảnh: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa Mỹ  - Phản biện 1 

phát biểu ý kiến tại Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

Ảnh: Thạc sĩ Lê Thị Lệ Huyền  - Phản biện 2 

phát biểu ý kiến tại Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

Ảnh: Thạc sĩ Bùi Thị Lan Trang  - Thư ký Hội đồng, công bố kết quả 

bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đây là sản phẩm nghiên cứu có giá trị khoa học, tính thực tiễn và tính ứng dụng cao, đồng thời có sản phẩm vượt trội là danh sách chương trình, nội dung, địa điểm nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đưa ra các nhận xét, góp ý và những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại Xuất sắc.

Ảnh: Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

 phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

Phát biểu kết luận, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả nghiên cứu của các thành viên đề tài. Đồng thời, yêu cầu Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu tiếp thu những nhận xét, góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu theo kết luận của Hội đồng và yêu cầu quy định về nghiên cứu khoa học đảm bảo đúng tiến độ để báo cáo Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường. 

Ảnh: Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với Chủ nhiệm đề tài

 và các thành viên của nhóm nghiên cứu đề tài

Tin, ảnh: Việt Anh

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-de-xuat-xd-chuong-trinh-lua-chon-dd-to-chuc-hoat-dong-nctt-danh-cho-hv-cac-lop-tcllct-va-cac-lop-bd-cua-truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-trong-giai-doan-hien-nay
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com