Thứ tư, 29.11.2023 GMT+7

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần kiến thức chung, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương”

Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “nghiên cứu, biên soạn báo cáo chuyên đề phần kiến thức chung, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương”. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Hoàng Tiến Điệp – Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, Thạc sĩ Lê Thị Lệ Huyền trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên hội đồng đã nhận xét, góp ý, kiến nghị hoàn thiện các sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cho công tác bồi dưỡng chuyên viên và tương đương của nhà trường, giúp giảng viên và học viên các lớp bồi dưỡng có tài liệu bổ ích phục vụ soạn giảng và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Ảnh: Thạc sĩ Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

 phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc. Căn cứ vào kết luận của Chủ tịch hội đồng, nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm của đề tài để sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Ảnh: Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với nhóm nghiên cứu của đề tài

 

Tin: Trần Thủy

Ảnh: Việt Anh

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuu-bien-soan-bao-cao-chuyen-de-phan-kien-thuc-chung-chuong-trinh-boi-duong-ngach-chuyen-vien-va-tuong-duong
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com