Thứ sáu, 10.11.2023 GMT+7

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức dự giờ giảng viên tại lớp Trung cấp lý luận chính trị B23.04 (huyện Phù Ninh)

Sáng ngày 10/11/2023, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức dự giờ của giảng viên tại lớp Trung cấp Lý luận chính trị B23.04 (huyện Phù Ninh). Thành phần dự giờ gồm có các đồng chí lãnh đạo khoa, giảng viên và giảng viên kiêm chức của khoa Xây dựng Đảng.

Đây là hoạt động chuyên môn thường xuyên nhằm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên của khoa. Thông qua dự giờ các giảng viên có điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

Ảnh: ThS. Đỗ Thị Thúy Hoa – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng 

đang giảng bài tại lớp Trung cấp Lý luận chính trị B23.04 

Ảnh: Quang cảnh buổi học của lớp Trung cấp Lý luận chính trị B23.04

Ảnh: Toàn cảnh buổi học của lớp Trung cấp Lý luận chính trị B23.04

Tin, ảnh: Việt Anh

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-xay-dung-dang-to-chuc-du-gio-giang-vien-tai-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-b23.04-huyen-phu-ninh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com