Thứ năm, 09.11.2023 GMT+7

Cụm Thi đua các trường chính trị Khu vực Trung du miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 09/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Trọng Khiêm - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đỗ Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS, TS Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có cán bộ của Vụ Các trường Chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu đại diện Lãnh đạo trường, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của 07 trường Chính trị trong Cụm Thi đua.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 

Đồng chí Nguyễn Trọng Khiêm - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình (Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc) trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và khó khăn của các trường chính trị trong Cụm Thi đua số 3 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị,  đặc biệt là những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn như: tiêu chỉ về cơ sở vật chất; tỷ lệ tiến sĩ, thạc sĩ, tỷ lệ giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tỷ lệ giảng viên chính…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận: Trong năm 2023, các trường trong Cụm thi đua số 3 đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành kế hoạch được giao, những kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các trường cần tiếp tục phát huy, chia sẻ, để hoạt động của Cụm ngày càng đi vào nề nếp. Đặc biệt, các trường chính trị trong Cụm thi đua cần nỗ lực vượt khó để sớm đạt các tiêu chí Trường chuẩn mức 1, từ đó xây dựng kế hoạch đạt Trường chuẩn mức độ 2. 

Ảnh: Lễ bàn giao cờ Cụm trưởng cụm thi đua số 3 cho Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ kết quả và thành tích đạt được năm 2023, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã bình xét và đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cho Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình và Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh: PGS, TS Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị chụp ảnh 

cùng đại biểu Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Đồng thời, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã bầu Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái làm Cụm phó thường trực của Cụm Thi đua và Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang làm Cụm phó năm 2024./.

Tin: Việt Anh

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=cum-thi-dua-cac-truong-chinh-tri-khu-vuc-trung-du-mien-nui-phia-bac-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-nam-2023-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2024
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com