Thứ ba, 31.10.2023 GMT+7

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THÁNG 11/2023


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-thang-112023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com