Thứ sáu, 11.08.2023 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 Từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023


 

Thời gian, địa điểm

 

Nội dung

Thành phần, chủ trì

Thứ Hai

14/8

8h00

P.họp số 2- T3-NĐH

Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Tân Sơn K1

PHT H.T.Điệp; LĐ phòng QLĐT&NCKH, khoa XDĐ; GVCN

13h30

P.học số 3 NGĐ

Nghe giảng tiết 3 giảng viên thi Giảng viên giỏi toàn quốc

        Hội đồng khoa học;                

 LĐ khoa NN&PL, khoa LLCS;

Đ/c Ng. Lan, đ/c Hường

Thứ Ba

15/8

7h30

Bộ CHQS tỉnh

Dự họp kiểm tra BCĐ KVPT

PHT Đ.T.Lập

7h30

P.học số 2- NGĐ

Giảng bài lớp TCLLCT      tập trung K1

PHT H.T.Điệp

7h30

P.họp số 1- T3-NĐH

Rà soát tiêu chí TCT chuẩn

BGH; Các tổ giúp việc

13h30

BTG Tỉnh uỷ

Dự hội thảo khoa học trực tuyến

PHT N.V.Nhạ

14h00

P.họp số 1- T3-NĐH

Duyệt kết quả tốt nghiệp    lớp TCLLCT Yên Lập K1

ĐB mời; Hội đồng xét tốt nghiệp; GVCN.

Thứ Tư

16/8

8h00

P.họp số 1- T3-NĐH

Nghe báo cáo tiến độ đề tài NCKH

BGH; Chủ nhiệm, Thư ký các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp khoa, phòng

Thứ Năm

17/8

7h30

P.học số 3 NGĐ

Nghe giảng tiết 4 giảng viên thi Giảng viên giỏi toàn quốc

Hội đồng khoa học;                  

LĐ khoa NN&PL, khoa LLCS;

Đ/c Ng. Lan, đ/c Hường

Thứ Sáu 18/8

10h00

P.họp số 1- T2-VPTU

Báo cáo KQ ĐT,BD cán bộ năm 2023 và nhu cầu ĐT, BD năm 2024

Hiệu trưởng

Thứ Bảy

19/8

7h30

Hội trường lớn

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng K3

ĐB mời; LĐ trường; Đại diện LĐ: phòng QLĐT, phòng TC, HC,TT,TL, khoa XDĐ; GVCN

CN

20/8

 

 

 


Ghi chú: Lớp TCLLCT tập trung K1 học từ thứ 2 đến thứ 6; Lớp TCLLCT ĐUKCCQ K1 học thứ 6, thứ 7; Lớp TCLLCT ĐUK DN K1, lớp TCLLCT B23.02, lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng K3 học thứ 7, CN.

Trực LĐ trường: Thứ 7, CN: PHT Nguyễn Văn Nhạ

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-34-tu-ngay-148-den-ngay-2082023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com