Thứ bảy, 20.05.2023 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 Từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023


Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần, chủ trì

 Thứ Hai

22/5

7h30

HT Truyền thống, Công an tỉnh

Dự khai mạc Hội thi Bí thư giỏi

Hiệu trưởng Đỗ Tùng

10h00

P.TC,HC,TT,TL

Các khoa nộp báo cáo PV buổi LV của BGH (Bản mềm gửi đ/c Nhàn). Đ/c P.Lan in, gửi các đ/c trong TP họp vào lúc 15h00.

Trưởng các khoa, đ/c Nhàn,

đ/c Phương Lan

Thứ Ba

23/5

7h30

P. học số 3, nhà giảng đường

Hội thi GV giỏi cấp trường

(theo kế hoạch)

Hội đồng GK (theo QĐ);

Giảng viên

9h00

P. làm việc

PHT Đ.T.Lập

Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Yên Lập K1

           PHT Đ.T.Lập;                          

TP QLĐT&NCKH;   

TK NN&PL; GVĐCN

10h00

P.họp tầng 3,    Nhà Hiệu bộ

Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT tập trung K1

Hiệu trưởng Đỗ Tùng;                          

TP QLĐT&NCKH; TK XDĐ; GVCN

14h00

Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ

Ban Giám hiệu làm việc với Lãnh đạo, giảng viên khoa LLCS

BGH, TP QLĐT & NCKH, TP TC, HC, TT, TL, KT trưởng; LĐ, GV khoa LLCS

Thứ Tư

24/5

7h30

P. học số 3, nhà Giảng đường

Hội thi GV giỏi cấp trường

(theo kế hoạch)

Hội đồng GK (theo QĐ); Giảng viên

14h00

Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ

Ban Giám hiệu làm việc với Lãnh đạo, giảng viên khoa Xây dựng Đảng

BGH, TP QLĐT & NCKH, TP TC, HC, TT, TL, KT trưởng; LĐ, GV khoa XDĐ

Thứ Năm 25/5

8h00

P. làm việc

PHT H.T.Điệp

Duyệt điều kiện kiểm tra lần 1 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K5

          PHT H.T.Điệp;                          

TP QLĐT&NCKH; TK NN&PL; GVCN

14h00

Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ

Ban Giám hiệu làm việc với Lãnh đạo, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

BGH, TP QLĐT & NCKH, TP TC, HC, TT, TL, KT trưởng; LĐ, GV khoa NN&PL

Thứ Sáu 26/5

7h30

Hội trường lớn

Khai giảng lớp BD cán bộ MTTQ cơ sở năm 2023

ĐB mời, BGH, LĐ P.QLĐT & NCKH, LĐ P. TC, HC, TT, TL, TK XDĐ; GVCN, CB theo dõi lớp.

16h00

Hội trường lớn

Bế giảng lớp BD cán bộ MTTQ cơ sở năm 2023

ĐB mời, BGH, LĐ P.QLĐT & NCKH, LĐ P. TC, HC, TT, TL, TK XDĐ, GVCN, CB theo dõi lớp.

Thứ 7, CN

27, 28/5

 

 

 


 

Ghi chú: Lớp TCLLCT tập trung K1 học từ thứ 2 đến thứ 6; Lớp TCLLCT ĐUKCCQ K1 học thứ 6, thứ 7; Lớp TCLLCT ĐUK DN K1 học thứ 7, CN; Lớp BD ngạch CV chính học thứ 2, CN.

                                                                                                  Trực LĐ trường: Thứ 7, CN: PHT Đ. T. Lập    

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-22-tu-ngay-225-den-ngay-2852023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com