Thứ bảy, 13.05.2023 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 Từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2023


Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần, chủ trì

Ghi chú

 

Thứ Hai

15/5

 

7h30

Hội trường A1

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K5 học

TS. Nguyễn Đức Thắng - Phó TBM CS công,         Học viện HCQG

 

8h00

PH T3 nhà ĐH

Duyệt ĐK thi tốt nghiệp lớp TCLLCT Thanh Sơn K1

BGH;                            TP QLĐT&NCKH; GVĐCN; ĐB mời

 

9h00

PH T3 nhà ĐH

Họp Ban Giám hiệu

BGH;                           TP TC, HC, TT,TL

 

Thứ Ba

16/5

7h30

P. học số 3,
 nhà G.Đường

Hội thi GV giỏi cấp trường

(theo kế hoạch)

Hội đồng GK (theo QĐ); Giảng viên

 

Thứ Tư

17/5

7h00

PH T4 nhà ĐH

Lấy máu xét nghiệm tầm soát ung thư gan

BGH; CB, GV, NV

 

7h30

P. học số 3, nhà G.Đường

Hội thi GV giỏi cấp trường

(theo kế hoạch)

Hội đồng GK (theo QĐ); Giảng viên

 

14h00

P. làm việc

PHT N.V. Nhạ

Duyệt điều kiện kiểm tra lần 1 lớp BD ngạch CV Cục Thuế

PHT N.V. Nhạ;                           TP.QLĐT&NCKH;     TK NN&PL; GVCN

 

15h00

Hội trường lớn

Bế giảng lớp Cao cấp LLCT khóa 2021-2023

ĐB mời; BGH; Trưởng các khoa, phòng; GVCN

P. QLĐT & NCKH xd KH

Thứ Năm 18/5

7h30

P. học số 3,
nhà G.Đường

Hội thi GV giỏi cấp trường

(theo kế hoạch)

Hội đồng GK (Theo QĐ);  Giảng viên

 

14h00

PH T3 nhà ĐH

Họp BCH C.Đoàn mở rộng

PHT H.T.Điệp

 

Thứ Sáu

19/5

7h30

P. học số 4,
nhà G.Đường

Lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh học

PHT N.V. Nhạ

 

7h30

TT Chính trị
H Thanh Sơn

Thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT K1 (1,5 ngày)

Ban Coi thi

 

8h00

Hội trường A1

Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin học, nộp bài bút ký số 18,19

Học viên

 

Thứ Bảy

20/5

 

 

 

 

Chủ nhật 21/5

7h30

Cục Thuế tỉnh

Lớp BD ngạch CV Cục Thuế học

PHT H.T.Điệp

 


 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-21-tu-ngay-155-den-ngay-2152023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com