Thứ sáu, 05.05.2023 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

08/5

 

Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành:

- 8h00: Họp Ban Giám hiệu nhà trường.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

- 9h00: Họp Đảng ủy trường, kỳ tháng 5/2023.

Thành phần:

- Mời đ/c Đỗ Tùng - Hiệu trưởng dự họp;

- BCH Đảng bộ; Đ/c Cao Thị Kiều Oanh - Ủy viên UBKT Đảng ủy.

-10h30: Tại phòng làm việc PHT Hoàng Tiến Điệp: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Đảng ủy khối Doanh nghiệp K1.

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa XDĐ; GVCN.

-Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa XDĐ, đ/c Ngô Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng QLĐT&NCKH, đ/c Đỗ Thị Thúy Hoa - giảng viên khoa XDĐ giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới theo giấy mời của Công an tỉnh (từ 08/5-12/5/2023).

Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành:

- 13h30: Giao ban công tác tháng 5/2023

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo các khoa, phòng;  Trưởng các đoàn thể; GVCN các lớp tại trường.

- 16h00: Xét năng suất lao động tháng 4/2023.

Thành phần: Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường.

 

Thứ Ba

09/5

- Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường:

+ 7h30: Khai mạc Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường năm 2023.

+ 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hường - Giảng viên khoa XDĐ, đ/c Nguyễn Việt Hà - Giảng viên khoa LLCS thao giảng cấp trường.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Giảng viên, giảng viên kiêm chức các khoa.

(PHT Hoàng Tiến Điệp phụ trách)

- 14h00’: Tại văn phòng các khoa, phòng: Họp chi bộ; khoa, phòng; tổ công đoàn, kỳ tháng 5/2023.

Thành phần: Đảng viên chi bộ

(Chi bộ phòng QLĐT&NCKH họp tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành; Chi bộ phòng TC,HC,TT,TL họp tại phòng họp tầng 4 nhà Điều hành)

- 15h30’: Tại phòng học số 2 nhà Giảng đường: Chi bộ lớp TCLLCT tập trung K45 họp, kỳ tháng 5/2023.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng - GVCN lớp; Đảng viên Chi bộ lớp.

  

 

Thứ Tư

10/5

- 7h00: Lớp TCLLCT tập trung K45 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình (02 ngày)

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; GVCN; Học viên.

- 7h30: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó trưởng khoa LLCS, đ/c Trần Thị Hải Yến - Phó trưởng khoa XDĐ thao giảng cấp trường.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Giảng viên, giảng viên kiêm chức các khoa.

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thành phần: Đoàn kiểm tra; BCH Đảng bộ trường.

- 14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Họp hội đồng Lương, xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2023.

Thành phần: Hội đồng Lương nhà trường.

- 15h00: Tại văn phòng khoa NN&PL: Nghiệm thu đề cương đề tài NCKH  cấp khoa.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Giảng viên khoa NN&PL.

 

 

Thứ Năm

11/5

 

 

 

- 7h30: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Giảng viên khoa XDĐ, đ/c Trần  Thị  Hướng - Giảng viên khoa LLCS thao giảng cấp trường.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Giảng viên, giảng viên kiêm chức các khoa.

- 9h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Làm việc với Đoàn kiểm tra của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh.

Thành phần: Đoàn kiểm tra; PHT Đặng Tân Lập;  Phòng TC,HC,TT,TL (Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng, đ/c Điêu Quý Thạch - Chuyên viên)

13h30: Tại phòng học số 5 nhà Giảng đường: Khoa NN&PL thông qua bài cho đ/c Lê Thị Lệ Huyền - Phó trưởng khoa, đ/c Trần Thu Thủy - Giảng viên.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Giảng viên khoa NN&PL.

 

Thứ Sáu

12/5

- 7h30: Tại Cục Thuế tỉnh: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K3.

- 8h00: Tại Hội trường A1: Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh học ngày 12/5 -13/5/2023, nộp bài bút ký số 16, số 17.

- 13h30: Tại phòng học số 4 nhà Giảng đường: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1

Thứ Bảy

13/5

- Trực trường: Đ/c Đỗ Tùng - Hiệu trưởng

- 7h30: Tại phòng học số 4 nhà Giảng đường: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1 (01 ngày)

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường - Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

Chủ Nhật

14/5

- Trực trường: Đ/c  Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: Tại Hội trường A1: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K5 (01 ngày)

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.


 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-20-tu-ngay-0852023-den-ngay-1452023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com