Thứ hai, 20.03.2023 GMT+7

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN THANH SƠN KHÓA 1

Thực hiện Quyết định số 70-QĐ/TCT ngày 07/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Ngày 17/3/2023, Đoàn kiểm tra, đánh giá do đồng chí Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại lớp Trung cấp lý luận chính trị (LLCT) huyện Thanh Sơn khóa 1.

     Lớp học Khai giảng tháng 12 năm 2021, đây là lớp học đầu tiên học Chương trình Trung cấp LLCT, sĩ số lớp 57 học viên, đối tượng làgiáo viên, cán bộ làm trong ngành y tế, cán bộ làm trong doanh nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã và Ủy ban nhân dân huyện.

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Hằng - Khoa Lý luận cơ sở thực hiện giờ giảng tại lớp Trung cấp LLCT huyện Thanh Sơn khóa 1

     Đoàn đã dự giờ giảng viên Nguyễn Thị Thúy Hằng - Khoa Lý luận cơ sở, kiểm tra sĩ số, lấy phiếu thăm dò ý kiến của học viên về các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tham gia giảng dạy tại lớp. Đồng thời, đối thoại, trao đổi với học viên một cách thẳng thắn về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập phục vụ lớp học của  cán bộ, giảng viên Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị huyện Thanh Sơn. Đa số học viên phát biểu thể hiện sự hài lòng trong công tác giảng dạy và quản lý của giảng viên. Cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện thực tế của trung tâm chính trị huyện; tập thể học viên lớp đoàn kết, thống nhất, giúp nhau trong học tập. 

     Sau kiểm tra trên lớp, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo lớp học, Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện và đại diện học viên về công tác giảng dạy, quản lý lớp và học viên, sự phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh và Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện Thanh Sơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác chủ nhiệm, cơ sở vật chất phục vụ giảng viên và học viên, các loại sổ sách, hồ sơ của lớp, các kiến nghị, đề xuất của trung tâm và của học viên.

     Kết quả công tác kiểm tra sẽ là căn cứ để đánh giá đúng và thực chất chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy của nhà trường tại các lớp học, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong những năm tới.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=kiem-tra-danh-gia-chat-luong-dao-tao-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-huyen-thanh-son-khoa-1
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com