Thứ sáu, 17.03.2023 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

20/3

 

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chi bộ phòng TC,HC,TT,TL sinh hoạt chuyên đề quý 1/2023.

Thành phần: Cán bộ, đảng viên, nhân viên phòng  TC,HC,TT,TL.

- 8h00: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa LLCS (Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng, đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giảng viên) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa LLCS.

- 9h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Đảng ủy khối Doanh nghiệp K1.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa NN&PL; GVCN.

- Từ ngày 20/3-22/3/2023: Các đ/c Lãnh đạo trường và giảng viên giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Trưởng khu dân cư huyện Thanh Ba (theo giấy mời của TTBDCT huyện).

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

21/3

- 7h00: Tại phòng học số 5 nhà Giảng đường: Công ty Hợp Danh số 5 thuê hội trường đấu giá.

(Phòng TC,HC,TT,TL phục vụ chu đáo).

- 8h00: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa LLCS (Đ/c Hoàng Thị Nguyệt Nga - Phó trưởng khoa; Đ/c Trần Thị Hướng - Giảng viên) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa LLCS.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Họp Ban biên tập Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 1/2023.

Thành phần: Ban biên tập; Tổ thư ký.

  

Thứ Tư

22/3

- 8h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chi bộ phòng QLĐT&NCKH sinh hoạt chuyên đề quý 1/2023.

Thành phần: Đảng viên chi bộ.

- 8h00: Tại phòng học số 5 nhà Giảng đường: Khoa XDĐ (Đ/c Hoàng Thị Phương Thảo, đ/c Đỗ Thị Thúy Hoa, đ/c Nguyễn Việt Anh - Giảng viên) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa XDĐ.

- 8h00: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa LLCS (Đ/c Trần Kiên Cường - Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL; Đ/c Hà Thị Thu Lan, đ/c Bùi Thị Huyền - Giảng viên) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa LLCS.

- 14h00: Tại phòng học số 5 nhà Giảng đường: Khoa XDĐ (Đ/c Nguyễn Thị Hồng  Hường, đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa XDĐ.

- 15h30: Lớp TCLLCT K45 tập trung lao động vệ sinh môi trường.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng - GVCN; Học viên.

 

 

Thứ Năm

23/3

 

 

 

 

 

- 7h30: Tại lớp TCLLCT tập trung K45: Đ/c Nguyễn Việt Hà - Giảng viên khoa LLCS thao giảng cấp khoa.

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa LLCS.

- 8h00: Tại phòng học số 5 nhà Giảng đường: Khoa XDĐ (Đ/c Nguyễn Hải Hà - Giảng viên; Đ/c Hà Thị Như Huế - Phó trưởng phòng QLĐT&NCKH) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Nguyễn Văn Nhạ; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa XDĐ.

- 8h00: Tại phòng học số 4 nhà Giảng đường: PHT Đặng Tân Lập thao giảng cấp khoa

Thành phần: Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa NN&PL.

- 8h30: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa LLCS (Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó trưởng khoa, đ/c Đỗ Quỳnh Phương - Trưởng khoa) thao giảng cấp khoa

Thành phần: PHT Hoàng Tiến Điệp; Giảng viên, giảng viên kiêm chức khoa LLCS.

- 9h00: Tại phòng làm việc của đồng chí Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT tập trung K45.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa LLCS; GVCN.

14h00: Tại Hội trường lớn: Gặp mặt, tọa đàm Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Thành phần: Khách mời; Đoàn viên chi đoàn nhà trường; Đoàn viên lớp TCLLCT tập trung K45.

Thứ Sáu

24/3

8h00: Tại Hội trường A1: Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh học ngày 24/3 -25/3/2023, nộp bài bút ký số 9 và số 10.

13h30: Tại phòng học số 4 nhà Giảng đường: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1.

Thứ Bảy

25/3

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng.

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường - Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

Chủ Nhật

26/3

- Trực trường: Đ/c  Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: Tại Trung tâm Chính trị Yên Lập: Kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo  lớp TCLLCT K1.

Thành phần: Đoàn kiểm tra (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-13-tu-ngay-2032023-den-ngay-2632023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com