Thứ năm, 16.03.2023 GMT+7

LỊCH GIẢNG DẠY Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 5 năm 2023 (Từ ngày 19/3/2023 ->31/7/2023)


Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-giang-day-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chinh-khoa-5-nam-2023-tu-ngay-1932023-3172023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com