Thứ năm, 16.03.2023 GMT+7

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TIẾN HÀNH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TCT ngày 12/01/2023 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc “Tổ chức thao giảng cấp khoa và Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2023”. Sáng ngày 15/3/2023, khoa Xây dựng Đảng tổ chức thao giảng cấp khoa; dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách chuyên môn khoa và toàn thể các giảng viên, giảng viên kiêm chức của khoa Xây dựng Đảng.

     Thay mặt khoa Xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa phổ biến và quán triệt mục đích, yêu cầu hoạt động thao giảng. Năm học 2023, có tổng số 15 giảng viên và giảng viên kiêm chứcthao giảng cấp khoa. Các giảng viên đã chủ động nghiên cứu, đăng ký nội dung bài thao giảng của 05 học phần trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị thuộc chuyên môn khoa: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trưởng khoa nhấn mạnh thao giảng là hoạt động chuyên môn thường xuyên và nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi giảng viên; yêu cầu các giảng viên thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch và nêu cao ý thức trách nhiệm, chuẩn bị bài giảng chu đáo, giảng bài bình tĩnh, tự tin.

     Sau thời gian khai mạc, khoa đã nghe 03 đồng chí thao giảng: Đồng chí Trần Thị Hải Yến - Phó Trưởng khoa giảng Bài 5: Chính sách dân tộc, tôn giáo thuộc học phần “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó Trưởng khoa giảng Bài 3: “Công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ” thuộc học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ; đồng chí Phạm Thị Hiền giảng Bài 6: “Công tác Dân vận của tổ chức cơ sở đảng” thuộc học phần “Xây dựng Đảng”.

ThS. Trần Thị Hải Yến - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng thực hiện tiết thao giảng giả định tại lớp học

     Các giảng viên thao giảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo cả giáo án Word và Powerpoint. Nội dung bài giảng bám sát giáo trình, bổ sung, cập nhật kịp thời những văn bản, thông tin mới; đảm bảo lý luận gắn với thực tiễn cả nước và tỉnh Phú Thọ. Các giảng viên đã sử dụng phương pháp tích cực ở những nội dung phù hợp, tạo sức hấp dẫn và tính thuyết phục cho bài giảng.

     Kết thúc các buổi thao giảng, khoa tổ chức họp đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm để mỗi giảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế;  nhằm chỉnh sửa bài giảng tốt nhất chuẩn bị cho Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trườngsẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-xay-dung-dang-tien-hanh-thao-giang-cap-khoa-nam-2023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com