Thứ ba, 14.03.2023 GMT+7

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TCT ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về Tổ chức thao giảng cấp khoa, Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thao giảng cấp khoa năm 2023 từ ngày 13/3 đến ngày 15/3 với tổng số 08 giảng viên.

     Kế hoạch do Trưởng khoa duyệt trên cơ sở từ các giảng viên đăng ký nội dung bài thao giảng cấp khoa thuộc các phần học Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị do khoa giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa  - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật thao giảng cấp khoa năm 2023

     Các giảng viên của khoa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo về giáo án và nội dung kiến thức lý luận, liên hệ thực tiễn với tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung; bổ sung, cập nhật kịp thời những văn bản, thông tin kiến thức mới, sử dụng phương pháp tích cực ở những nội dung phù hợp nhằm tạo sức hấp dẫn cho bài giảng. Sau mỗi giờ thao giảng, giảng viên nhận được nhận xét, đóng góp ý kiến cho từng nội dung, phương pháp, phương tiện thao giảng giúp cho giảng viên hoàn thiện giáo án giấy, giáo án điện tử và phương pháp giảng dạy.

     Thông qua hoạt động thao giảng, sẽ giúp từng giảng viên của khoa Nhà nước và pháp luật nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm đáp ứng hiệu quả hơn yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường.

     Trên cơ sở kết quả thao giảng cấp khoa, khoa chọn cử 04 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-nha-nuoc-va-phap-luat-thao-giang-cap-khoa-nam-2023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com