Thứ năm, 09.02.2023 GMT+7

CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương Đảng chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhằm giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng quán triệt để nhân dân nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", gồm 36 chuyên đề, dày 623 trang, in kèm gần 100 hình ảnh minh họa, cung cấp một cái nhìn toàn diện về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Cuốn sách được sắp xếp làm ba phần. 

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “giặc nội xâm”.

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, đã tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Xuyên suốt các bài viết cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Đảng phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ những trăn trở của cán bộ hưu trí với vận mệnh của đất nước, cho đến các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, những người dân trên mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư, tin vào sự chuyển biến tích cực mà công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang lại. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối”, chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở.

Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, gian khổ và lâu dài, không phải của riêng một người, một cơ quan hay một ngành, mà là công việc của toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do vậy, xuyên suốt trong các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, với các cơ quan, ban, ngành, trong đó có những đơn vị trực tiếp tham gia công tác quan trọng này, như Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an... thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời nhắc nhở mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm cho “Đảng ta, Nhà nước ta luôn trong sạch, vững mạnh; toàn hệ thống chính trị vững mạnh”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 (ngày 30/6/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”. Trong 10 năm qua (2012 - 2022), đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 36 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang); qua thanh tra, kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Những con số về xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự nói trên đã cho thấy rõ quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế.

Phòng, chống tham nhũng là công việc to lớn, quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, do vậy các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư đã cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ cũng như tinh thần quyết liệt, chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu Đảng ta đối với việc ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có những vụ án tồn tại từ nhiều năm trước, được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng quy định của pháp luật. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, ở cả Trung ương và địa phương, các cấp, các ngành, trong lực lượng vũ trang,… bị phát hiện và xử lý, kỷ luật, cho thấy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. “Chống” tham nhũng là quan trọng, cấp bách, song cùng với đó, “phòng” tham nhũng mới là căn bản và lâu dài. Không phải cứ cốt phát hiện và xử lý cho thật nặng, mà phải răn đe, phòng ngừa, cảnh tỉnh để không xảy ra sai phạm. 

Dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng “cực kỳ khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến những người có chức, có quyền”, là cuộc chiến nhằm cắt bỏ những “ung nhọt”, hư hỏng trong nội bộ, song với những kết quả đã đạt được, sự chuyển biến tích cực của tình hình thực tế những năm qua, cùng với quyết tâm cao và sự đoàn kết, nhất trí, chúng ta luôn tin tưởng rằng, tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn và từng bước bị đẩy lùi. 

Tuy nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng cùng với “chống” là “xây”, cùng với “đẩy lùi” là “ngăn chặn”, cùng với xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc thì phải phòng ngừa, giáo dục, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng luôn quán triệt nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đúng quy định của pháp luật và yêu cầu chính trị, xử lý nghiêm khắc với sai phạm, nhưng cũng có lý, có tình, nhân văn; làm quyết liệt, nghiêm minh, nhưng phải giữ ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đó cũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy nhà nước các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ,… được quan tâm. Hệ thống các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cũng được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ, góp phần hình thành cơ chế phòng ngừa tham nhũng ngày càng chặt chẽ hơn, thể hiện rõ hơn tính răn đe, cảnh tỉnh với mọi hành động vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. 

Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng là rất lớn và quan trọng, song như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở, phòng, chống tham nhũng là công việc đầy chông gai, khắc nghiệt, đòi hỏi sự kiên trì, làm liên tục, lâu dài. Những kinh nghiệm, những kết quả đạt được, nhất là sự chỉ đạo rất trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút phát hành sách điện tử cuốn sách

Ảnh 1: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút phát hành sách điện tử cuốn sách "Kiên quyết, 

kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng 

và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phong chong tham nhung anh 3

Ảnh 2: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,

 góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư

 Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 
 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=cuon-sach-cua-tong-bi-thu-the-hien-tu-tuong-nhat-quan-cua-dang-ta-ve-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com