Thứ sáu, 13.01.2023 GMT+7

Lịch trực Lãnh đạo trường và các hoạt động trong Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

16/01

(25/12)

 

- 7h30: Tại Hội trường lớn:

+ Hội nghị tổng kết công tác Đảng, đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023;

+ Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

(Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT, đ/c Hoàng Tiến Điệp - PHT phụ trách; Phòng TC,HC,TT,TL chuẩn bị chu đáo)

 

- 14h00: Làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch mở lớp TCLLCT tập trung K1.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đc/ Đinh Thị Phương - Trưởng phòng QLĐT&NCKH.

- 14h00:  Tại văn phòng các khoa, phòng: Họp khoa, phòng, sắp xếp các công việc trước khi nghỉ Tết.

Thứ Ba

17/01

(26/12)

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 17/01 đến hết ngày 26/01/2023, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trực theo Lịch trực Tết.

 

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Đặng Tân Lập - PHT

 

Thứ Tư 18/01

(27/12)

 

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Đặng Tân Lập - PHT

 

Thứ Năm

19/01

(28/12)

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - PHT

Thứ Sáu

20/01

(29/12)

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - PHT

Thứ Bảy

21/01

(30/12)

- 8h15: Tại cổng chính Đền Hùng: Dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của UBND tỉnh Phú Thọ.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn  Thị Thanh Hương; PHT Hoàng Tiến Điệp.

- 10h00: Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh: Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ do UBND tỉnh tổ chức.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn  Thị Thanh Hương; PHT Hoàng Tiến Điệp.

- 15h00:  Tại tầng 4 Nhà Điều hành: Lễ tất niên 30 tháng Chạp.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa, phòng; Các đ/c trong ca trực; Đ/c Trần Nam Trung - Kế toán trưởng;  Các đ/c Lái xe và cán bộ phục vụ (Đ/c Nguyễn Thị Thảo, đ/c Nguyễn Thị Bình, đ/c Điêu Quý Thạch).

 

Chủ Nhật

22/01

(01/01)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN QÚY MÃO 2023!

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đ/c Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng.

Thứ Hai

23/01

(02/01)

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng

Thứ Ba

24/01

(03/01)

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng.

- Gửi Báo cáo tình hình trong Tết Nguyên đán Quý Mão (lần 2) cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trước 9h00 sáng.

- 15h00:  Tại tầng 4 Nhà Điều hành: Lễ Hóa vàng Tết Quý Mão 2023.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo phòng TC,HC,TT,TL; Đ/c Trần Nam Trung - Kế toán trưởng;  Cán bộ phục vụ (Đ/c Nguyễn Thị Thảo, đ/c Nguyễn Thị Bình, đ/c Điêu Quý Thạch).

Thứ Tư 25/01

(04/01)

- Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng

Thứ Năm

26/01

(05/01)

 - Trực Lãnh đạo trường: Đ/c Đặng Tân Lập - PHT

- 14h00:  Tại Hội trường A1: Chuẩn bị cơ sở vật chất, kê bàn ghế phục vụ gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

(Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL phân công, kiểm tra công tác chuẩn bị).

Thứ Sáu

27/01

(06/01)

- 8h00: Tại khu cảnh quan Trung tâm Lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng: PHT Đặng Tân Lập dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023 của UBND tỉnh và trồng cây theo kế hoạch được phân công.

-  8h30:  Tại Hội trường A1: Gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

(BCH Công đoàn và Phòng TC,HC,TT,TL thống nhất chương trình tổ chức).

- Gửi Báo cáo tình hình trong Tết Nguyên đán Quý Mão (lần 3) cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trước 9h00 sáng

14h00:  Các đ/c giảng viên giảng dạy chương trình Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính hoàn thiện xong giáo án giấy, giáo án điện tử, đề kiểm tra trắc nghiệm.

(Phòng QLĐT&NCKH gửi giáo án giáy cho các đ/c dự thông qua bài giảng)

Thứ Bảy

28/01

(07/01)

Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng

Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL

Chủ Nhật

29/01

(08/01)

Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - PHT

Trực trường: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-truc-lanh-dao-truong-va-cac-hoat-dong-trong-tet-nguyen-dan-quy-mao-tu-ngay-16012023-den-ngay-29012023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com