Thứ sáu, 23.12.2022 GMT+7

Lịch công tác tuần 52 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

26/12

8h00: Tại phòng họp tầng 3 - Sở Khoa học và công nghệ: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh của Trường Chính trị tỉnh

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu; Chủ nhiệm đề tài; Lãnh đạo trường; Các phòng của Sở Khoa học và công nghệ; Đ/c Nguyễn Việt Hòa - Trưởng khoa NN&PL; Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa XDĐ; Đ/c Trần Kiên Cường - Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL; Đ/c Hà Thị Như Huế - Phó trưởng phòng QLĐT&NCKH.

 

14h00: Tại phòng làm việc PHT Đặng Tân Lập: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa LLCS; GVCN.

Thứ Ba

27/12

8h00: Tại văn phòng các khoa, phòng: Họp đề xuất xếp loại năng suất lao động tháng 12, năm 2022, tổng kết khoa, phòng năm 2022 và đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể năm 2022.

Thành phần: Lãnh đạo trường sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị; Cán bộ, giảng viên, nhân viên các khoa, phòng.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu sửa chữa nhỏ Nhà giảng đường, Hội trường lớn (đổi lịch sáng 23/12/2022).

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đ/c Đặng Tân Lập - PHT; Phòng TC,HC,TT,TL (Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng; Đ/c Điêu Quý Thạch - Chuyên viên; Đ/c Trần Nam Trung - Kế toán trưởng; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Nhân viên; Đ/c Nguyễn Diệu Hương -  Nhân viên); Công ty Nam Ninh.

Thứ Tư

28/12

- 7h45: Tại phòng họp tầng 2 Văn phòng Tỉnh ủy: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XIX.

- 8h00: Tại văn phòng các khoa, phòng: Họp triển khai đăng ký đề tài, sáng kiến cấp khoa, phòng và cấp trường năm 2023; đề xuất tên đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2023-2024.

Thành phần: Lãnh đạo trường sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị; Cán bộ, giảng viên, nhân viên các khoa, phòng.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Chấm bài kiểm tra phần 1 lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K2 (Phù Ninh).

Thành phần: Ban Chấm bài kiểm tra (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

 

 Thứ Năm

29/12

- 8h00: Tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Báo cáo kết quả xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy; Đ/c Hà Thị Như Huế - Văn phòng Đảng ủy

- 8h00: Vệ sinh Hội trường lớn chuẩn bị các điều kiện phục vụ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K1.

Thành phần: Đ/c Đặng Tân Lập - PHT (phụ trách); Các đ/c được phân công.

- 8h00: Tại phòng học số 3 nhà Giảng đường: Khoa NN&PL thông qua bài cho giảng viên Vi Thị Kim Ngân.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Giảng viên khoa NN&PL.

- 14h00: Tại Hội trường lớn: Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K1 năm 2022.

Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo trường; Trưởng phòng QLĐT&NCKH; Trưởng phòng TC,HC,TT,TL; Giảng viên tham gia giảng dạy lớp; GVCN.

- 14h00: Tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh: PHT Hoàng Tiến Điệp dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn của Công đoàn viên chức tỉnh năm 2022.

Thứ Sáu

30/12

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Xét năng suất lao động tháng 12, cả năm 2022, xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể năm 2022.

Thành phần: Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường.

- Đ/c Đỗ Quỳnh Phương gửi tài liệu họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 01/2023 cho các đ/c dự họp.

 

Thứ Bảy

31/12

 

 

Chủ Nhật

01/01

Chúc mừng năm mới 2023!


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-52-tu-ngay-26122022-den-ngay-01012023
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com