Thứ sáu, 09.12.2022 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

Thứ Hai

12/12

 

- 7h30: Tại phòng họp tầng 4 nhà Điều hành: Họp báo cáo công khai tài sản thu nhập năm 2022.

Thành phần: Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường (đổi lịch sáng 09/12/2022).

- 9h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Họp đánh giá xếp loại viên chức năm 2022 (đổi lịch sáng 09/12/2022)

Thành phần: Lãnh đạo trường; Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Họp Ban Giám hiệu.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL; Đ/c Đinh Thị Phương - Trưởng phòng QLĐT&NCKH.

Thứ Ba

13/12

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu cấp phòng đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Hà Thị Như Huế làm chủ nhiệm.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Cán bộ, giảng viên phòng QLĐT&NCKH; Nhóm nghiên cứu.

(Thư ký gửi tài liệu ngày 09/12/2022)

- 7h30: Tại Trung tâm Chính trị Phù Ninh: Đ/c Nguyễn Việt Hòa - Trưởng khoa NN&PL giảng bài lớp Bồi dưỡng Trưởng khu dân cư huyện Phù Ninh (theo giấy mời của Trung tâm)

 

Thứ Tư

14/12

7h30: Tại Trung tâm Chính trị Phù Ninh: Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ - Trưởng khoa Xây dựng Đảng giảng bài lớp Bồi dưỡng Trưởng khu dân cư huyện Phù Ninh (theo giấy mời của Trung tâm)

 

 Thứ Năm

15/12

7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường năm 2022.

Thành phần: Khách mời; Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đoàn thể.

(PHT Nguyễn Văn Nhạ chủ trì công tác đón khách, phục vụ hội nghị chu đáo)

14h00: Tại Hội trường tầng 4 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện kinh tế.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; PHT Hoàng Tiến Điệp - Giáo viên chủ nhiệm lớp Cao học Kinh tế phát triển.

Thứ Sáu

16/12

 

- 7h30: Tại Trung tâm Chính trị Phù Ninh: PHT Nguyễn Văn Nhạ giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Phù Ninh K2.

- Đ/c Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng TC,HC,TT,TL gửi dự thảo Đề án trường chính trị chuẩn (đã tiếp thu, chỉnh sửa) cho các đ/c trong Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa, phòng.

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Hà Thị Như Huế làm chủ nhiệm.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định của Hiệu trưởng); Nhóm nghiên cứu.

(Thư ký đề tài gửi tài liệu cho các thành viên dự họp ngày 14/12/2022)

Thứ Bảy

17/12

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: Tại Trung tâm Chính trị Phù Ninh: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Phù Ninh K2 (01 ngày).

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

Chủ Nhật

18/12

- Trực trường: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng.

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường - Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL.


 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-50-tu-ngay-12122022-den-ngay-18122022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com