Thứ sáu, 02.12.2022 GMT+7

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2022” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 12 năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

         Tuyên truyền Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; giữ vững các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Tầm nhìn đến năm 2050: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các vùng phát triển hài hoà, bền vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh. Hệ thống đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc. Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hòa với thiên nhiên, phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Chỉ số phát triển con người ở mức cao, đời sống của người dân hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

         Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV: Quốc hội đã thông qua 06 luật, 14 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 01 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật khác; Giám sát tối cao chuyên đề về “việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri; công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

          2. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

        Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 08 - 09/11, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 10 - 13/11 tại Thủ đô Phnom Penh. Chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Thủ tướng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN; trong đó, dành ưu tiên cao cho việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước đi vào giai đoạn mới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau.

         Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), chuyến thăm chính thức Cộng hòa Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Hai bên trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines nói chung và quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng. Một trong các trọng tâm trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  là thông qua kênh nghị viện để rà soát, thúc đẩy xây dựng các chính sách pháp luật, làm đòn bẩy cho hợp tác kinh tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

         3. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, người dân, địa bàn dân cư; lồng ghép tuyên truyền cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch: Khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và địa phương.

         4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng góp phần sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

         Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tỉnh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

          5. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12 năm 2022: Kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022); Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); Kỷ niệm 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022); Kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2022); Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022); Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày Nhân quyền thế giới (10/12), ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12), ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 12 năm 2022: Các chi bộ, khoa, phòng, cán bộ, đảng viên, giảng viên - tuyên truyền viên Trường Chính trị tỉnh cần duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy - học tập. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=dinh-huong-noi-dung-tuyen-truyen-thang-12-nam-2022-doi-voi-can-bo-dang-vien-giang-vien-truong-chinh-tri-tinh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com