Thứ sáu, 18.11.2022 GMT+7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022


     Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Hai

21/11

7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Thành phần: Khách mời; Hội đồng nghiệm thu; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Thư ký, các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài.

(- Đ/c Nguyễn Văn Nhạ - Phó Chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo phòng TC,HC,TT,TL chuẩn bị chu đáo;

- Đ/c Hà Thị Như Huế gửi tài liệu cho các thành viên trước 18/11/2022)

14h00: Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng: Duyệt điều kiện thi hết môn lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1, Đảng ủy khối Doanh nghiệp K1.

Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa LLCS, khoa XDĐ; GVCN.

Thứ Ba

22/11

 

 

 

Thứ Tư

23/11

- 7h30: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Đ/c Ngô Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng QLĐT&NCKH, đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó trưởng khoa LLCS dự tập huấn Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

- 8h00: Tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn: Đ/c Hoàng Tiến Điệp - PHT, đ/c Hà Thị Như Huế - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH, đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng phòng TC,HC,TT,TL dự Tọa đàm và hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2022 (01 ngày).

14h00: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Duyệt cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K1.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng khoa NN&PL; Trưởng phòng QLĐT&NCKH; GVCN lớp.

 

 Thứ Năm

24/11

- 7h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở do ThS. Hoàng Tiến Điệp làm Chủ nhiệm.

Thành phần: PHT Đặng Tân Lập; Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định của Hiệu trưởng); Nhóm nghiên cứu.

(Thư ký gửi tài liệu trước 21/11/2022)

- 7h30: Lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bình Định từ ngày 24-26/11/2022 (theo Quyết định của Học viện Khu vực 1)

Đ/c Nguyễn Thị Hoa Mỹ - GVĐCN lớp: Trưởng đoàn.

- 8h00: Gửi toàn bộ hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh sang Sở Khoa học công nghệ.

Thành phần: Đ/c Hà Thị Như Huế, đ/c Trần Kiên Cường (Thư ký đề tài)

13h30: Tại phòng họp tầng 3 nhà Điều hành: Nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Thu Hương làm Chủ nhiệm.

Thành phần: PHT Hoàng  Tiến Điệp; Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định của Hiệu trưởng); Nhóm nghiên cứu.

(Thư ký gửi tài liệu trước 21/11/2022)

Thứ Sáu

25/11

- 8h00: Tại Trung tâm Chính trị Tân Sơn: Khai giảng lớp TCLLCT K1.

Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo phòng QLĐT&NCKH, khoa LLCS; Đ/c Hà Thị Hồng Thu - GVĐCN lớp.

- 8h30: Tại Hội trường Tổng Công ty giấy Việt Nam: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng; đ/c Cao Thị Kiều Oanh - Chuyên viên phòng QLĐT&NCKH: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Truyền thống Giấy Bãi Bằng.

 

Thứ Bảy

26/11

- Trực trường: Đ/c Đặng Tân Lập - Phó Hiệu trưởng.

- 7h30: Tại phòng học số 4 nhà Giảng đường: PHT Hoàng Tiến Điệp giảng bài lớp TCLLCT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh K1.

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

 

Chủ Nhật

27/11

- Trực trường: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng.

- Trực trường: Đ/c Trần Kiên Cường -Phó trưởng phòng TC,HC,TT,TL.

 


 
Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=lich-cong-tac-tuan-47-tu-ngay-21112022-den-ngay-27112022
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com