Thứ ba, 08.11.2022 GMT+7

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH: Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sáng ngày 07/11/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị.

     

Đ/c Nguyễn Xuân Tường - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội thảo

     Về dự Hội thảo, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tường - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lưu Ngọc Trâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại biểu đại diện Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đang học tập tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo

     Phát biểu Khai mạc, đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, sự cần thiết tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào công tác giảng dạy lý luận chính trị, đồng thời gợi ý các vấn đề mà Hội thảo cần quan tâm thảo luận.

     Hội thảo đã nhận được 08 ý kiến tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề:

     Thứ nhất, mô hình CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm và nội dung vận dụng cụ thể trong giảng dạy học phần “Kinh tế chính trị Mác - Lênin”.

     Thứ hai, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và vận dụng trong giảng dạy các chuyên đề của học phần “Xây dựng Đảng”.

     Thứ ba, những vấn đề lý luận về xây dựng hệ thống chính trị và vận dụng trong giảng dạy học phần “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam”.

     Thứ tư, nội dung phát triển văn hóa con người Việt Nam; lý luận và thực tiễn xây dựng quốc phòng, an ninh; đối ngoại của Việt Nam và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

     Thứ năm, phát huy vai trò của học viên trong việc tích cực học tập và vận dụng tác phẩm để nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo

     Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Tường đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Hội thảo của nhà trường và các ý kiến tham luận phát biểu tại Hội thảo. Đồng chí khẳng định Hội thảo có ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

     Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ, chi bộ; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với giảng viên, đồng chí yêu cầu phải trau dồi hơn nữa kiến thức lý luận và thực tiễn, tích cực tuyên truyền, liên hệ vận dụng nội dung tác phẩm vào các bài giảng giúp học viên nâng cao nhận thức, tránh lý luận suông.

     Phát biểu tổng kết và Bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định các ý kiến và giải pháp được các đại biểu đưa ra sẽ giúp nhà trường tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền và vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tiếp theo.

(Nguồn ảnh: Kiên Cường)

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=truong-chinh-tri-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-cap-tinh-van-dung-tac-pham-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chxh-va-con-duong-di-len-cnxh-o-viet-nam-cua-tbt-nguyen-phu-trong
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com